Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

RCI
Motto UTP
WBiIS UTP
RCI
Motto UTP
WBiIS UTP

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska...

...jest kontynuatorem naukowej, badawczej i dydaktycznej działalności Wydziału Budownictwa Lądowego, powstałego w 1967 roku z Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Wydział od początku powstania odnotował szereg osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej, kształcąc liczne kadry specjalistów...czytaj więcej

  • RCI
  • Motto UTP
  • WBiIS UTP

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

plakat_kurs_budownictwo

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe

Zgodnie z coroczną tradycją uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym na temat: „Kompleksowe Badania i Ochrona Środowiska Naturalnego”, które odbędzie się w Tleniu, w dniach 20,21 VI 2016 r.

Szczegóły w załącznikach

Załącznik 1: Szczegóły organizacyjne

Załącznik 2: Druk zgłoszenia

Drzwi otwarte UTP 2016

Zaproszenie Rektora