Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bezpłatne licencje akademickie dla pakietu aplikacji GACAD

 

Współpraca pracowników Zakładu Inżynierii Drogowej i Transportu WBAiIŚ z GACAD

Dnia 12 września 2019 r. podpisano umowę współpracy pomiędzy firmą DGI Futura S.C., będącą dystrybutorem aplikacji inżynierskich rodziny GACAD a pracownikami Zakładu Inżynierii Drogowej i Transportu Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP. Nawiązanie współpracy ma na celu m.in. rozwój aplikacji dedykowanych inżynierom ruchu w Polsce pod kątem optymalizacji i ergonomii pracy z nimi oraz ich wykorzystanie w celach dydaktycznych w trakcie prowadzonych zajęć ze studentami, by zapoznać ich z najnowszymi technikami informatycznymi wspomagającymi proces zarządzania ruchem drogowym. Stąd, w ramach współpracy, przydzielono pracownikom ZIDiT indywidualne licencje akademickie, a ponadto udzielono licencji akademickich dla sal komputerowych Wydziału. Oprócz tego, od 1 października 2019 r. również każdy ze studentów będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnej licencji akademickiej, na okres danego semestru (dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków budownictwo i transport) z wymienionych poniżej aplikacji.

GACAD to najlepsze obecnie narzędzia CAD-owskie na polskim rynku, dostępne dla inżynierów ruchu drogowego. Są to narzędzia, za pomocą których wspomaga się procesy projektowania organizacji ruchu drogowego, programów sterowania ruchem drogowym, koordynacji sygnalizacji świetlnych oraz wykonywania analiz przepustowości elementów infrastruktury drogowej. W skład aplikacji wchodzą: GA Znaki, GA Sygnalizacja oraz GA Przepustowość. Są one kompatybilne z programami: AutoCAD, Bricscad PRO, GStarCAD Pro. Aby dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych aplikacji oraz programów komputerowych, należy odwiedzić stronę internetową www.gacad.pl.

Licencje dla studentów przydzielane są indywidualnie dla każdego studenta specjalności drogowej (odpowiednio: Drogi, Ulice, Lotniska, Budowa i Eksploatacja Autostrad oraz Inżynieria Ruchu Drogowego i Organizacja Transportu). Aby uzyskać dostęp do tych aplikacji należy skontaktować się z dr inż. Damianem Iwanowiczem (bud. F pok. 215), odpowiedzialnym za przydzielanie licencji po stronie UTP.

Nawigacja

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.