Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Od teorii do praktyki - konkurs

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza wraz z partnerami konkursu - firmami SIKA i HILTI, zaprosza studentów budownictwa do udziału w VII edycji konkursu na prace dyplomowe "Swissstandards.pl Od teorii do praktyki"

Konkurs przebiega dweutapowo:

  • 1 etap - do 31.12.2019 studenci zgłaszają propozycje tematów swoich prac z krótkim planem/ opisem założeń koncepcyjnych pracy na https://odteoriidopraktyki.pl/rejestracja/
  • 2 etap - od 15.01.2020 do 30.06.2020 - osoby zakwalifikowane do II etapu piszą pracę, mogąc korzystać ze wsparcia merytorycznego Partnera.
Wyłonienie zwycięzców - do 30.11.2020

Dla autorów najlepszych prac PŁATNE STAŻE U WYBRANYCH PARTNERÓW.

 

izba szwajcarska konkurs

Nawigacja