Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Budownictwo naturalne

budownictwo naturalne

Link do wydarzenia na portalu facebook:

https://www.facebook.com/events/507164986746097/

Nawigacja