Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Boże Narodzenie i Nowy Rok 2020

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęścia w Nowym Roku 2020

życzą

Dziekan, Prodziekani i Pracownicy

Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy

BN2019

Nawigacja