Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia II stopnia - wybór specjalności

baner 2020 ii stopien

 

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

W ofercie kształcenia II stopnia, w ramach naboru na semestr letni znajdują się następujące kierunki:

  • ARCHITEKTURA,
  • BUDOWNICTWO,
  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA.

Ponadto na kierunku BUDOWNICTWO (II stopień studia stacjonarne) w ofercie dydaktycznej znajdują się następujące specjalności:

  • Drogi, Ulice i Lotniska
  • Budownictwo Niskoenergetyczne
  • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
  • Mosty

Na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (II stopień studia stacjonarne) w ofercie dydaktycznej znajdują się następujące specjalności:

  • Urządzenia Sanitarne
  • Monitoring Środowiska
  • Balneotechnika

Szczegółowe informacje dotyczące planów studiów i realizowanych przedmiotów można znaleźć na stronie

http://wbaiis.utp.edu.pl/index.php/studenci/organizacja-dydaktyki

Nawigacja