Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Krok w przyszłość 2014/2015

Informujemy, że do ubiegania się o przyznanie stypendium konieczne jest równoczesne spełnienie następujących warunków:

- posiadanie otwartego przewodu doktorskiego,

- posiadanie publikacji na części A lub B wykazu czasopism naukowych (komunikat MNiSW),

- współpraca z co najmniej jednym przedsiębiorstwem w ramach opracowywanej rozprawy doktorskiej (współpraca w trakcie realizacji potwierdzona zawartą umową),

- opracowywanie rozprawy doktorskiej w ramach kierunków matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (potwierdzone zaświadczeniem o otwartym przewodem doktorskim w danej dyscyplinie naukowej).

Ponadto informujemy, że dla doktorantów I i II roku studiów doktoranckich odbywanych w ramach kierunków matematyczno-przyrodniczych i technologicznych organizujemy w czerwcu br. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Szkolenia realizowane będą przy wykorzystaniu metodologii Design Thinking. Design Thinking jest to narzędzie skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów. Jego siła drzemie w interdyscyplinarnych zespołach, które są w stanie podejść do danego zagadnienia w sposób innowacyjny – poszukiwać kreatywnych, ale i realnych oraz potrzebnych rozwiązań problemów

zgłaszanych przez przedsiębiorców. Design thinking to metodologia projektowania produktów oraz usług bazująca na ciągłej interakcji z potrzebami użytkownika końcowego. Design thinking posiada ponad 30 letnią historię i wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Jest stosowana z sukcesem na całym świecie przez takie firmy jak Apple czy Google. Design thinking to również metody praktycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów, które z pozoru wydają się być trudne bądź nierozwiązywalne. Proces bazuje na analizie pięciu kluczowych elementów – empatii klientów, zdefiniowania ich potrzeb, wymyśleniu pomysłów na ich zaspokojenie, stworzenie fizycznych prototypów i przetestowanie ich na grupie docelowej.

Szkolenia zorganizowane zostaną w dwóch blokach:

Blok nr 1: Zarządzania projektem B+R – od poszukiwania źródeł finansowania, poprzez realizację projektu, po wdrożenie (zagadnienia własności intelektualnej w procesie komercjalizacji, źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, zasady przygotowania wniosku patentowego).

Ilość dni: 2 dni szkoleniowe (6 godzin lekcyjnych/1 dzień), miejsce szkolenia: Toruń UMK

Termin: 9-10 czerwca 2014 r.

Blok nr 2: Zakładanie firm spin-off, spin-out oraz modelach komercjalizacji wynalazków.

Ilość dni: 3 dni szkoleniowe (6 godzin lekcyjnych/1 dzień), miejsce szkolenia: Bydgoszcz UTP.

Termin: 25-27 czerwca 2014 r.

Szkolenia będą obejmowały m.in. zagadnienia dzięki którym uczestnicy uzyskają następującą wiedzę i umiejętności:

  1. właściwego klasyfikowania prowadzonych prac badawczych, a tym samym kierowania do  poprawnych konkursów i odpowiednich instytucji finansujących (rozpoznawanie poszczególnych typów badań oraz ich potencjalnych rezultatów, również w aspekcie komercjalizacji i  wdrożeń);
  2. wyszukiwania konkursów, działań, programów, do których można aplikować o finansowanie zadanego rodzaju prac badawczych (wiedza dająca zdolność dywersyfikacji jednostek finansujących w zależności do rodzaju badań, charakteru uzyskiwanych rezultatów oraz wymagań instytucjonalnych podmiotów realizujących);
  3. jak przekształcić pomysły i założenia projektowe w schemat oddający kompleksowość i wzajemne zależności wszelkich działań;
  4. jak przygotować atrakcyjny i skuteczny wniosek projektu badawczego;
  5. zarządzania projektem – najważniejsze aspekty realizacji projektów w aspekcie poprawności, adekwatności narzędzi i działań oraz planowanych rezultatów;
  6. rozpoznawania istotności działań związanych z pracą z zespołem (budowanie zespołu), kierowaniem zespołem (koordynator projektu jako lider zarządzający a nie rządzący), motywowaniem i komunikacją w zespole.

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie na Państwa Wydziale informacji o naborze wniosków stypendialnych i ofercie szkoleniowej.

 

Z poważaniem,

Czesław Ficner

/-/

Dyrektor Departamentu

Edukacji i Sportu

Nawigacja

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.