Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

kandydaci

Oferta dydaktyczna

KIERUNKI STUDIÓW,
SPECJALNOŚCI I FORMY KSZTAŁCENIA
Kierunki
Specjalność

Forma

stacjonarne

niestacjonarne

STUDIA INŻYNIERSKIE (I stopnia)

Budownictwo

TAK TAK

Inżynieria
Środowiska


TAK
TAK
Geodezja i kartografia TAK -
Architektura
TAK -

Architektura Wnętrz


TAK -
STUDIA MAGISTERSKIE (II stopnia)
Budownictwo Budownictwo Niskoenergetyczne
TAK TAK
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie TAK TAK
Mosty TAK -
Drogi Ulice i Lotniska TAK -
Budowa i Eksploatacja Autostrad -
TAK
Inżynieria
Środowiska
Urządzenia Sanitarne
TAK TAK
Monitoring Środowiska TAK TAK
Balneotechnika TAK -
Architektura
TAK -
Architektura Wnętrz TAK -

 

 Na studiach I stopnia obowiązuje ogólny profil dyplomowania.

Na studiach II stopnia kierunku Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska obowiązuje wybór specjalności.

W czasie studiów studenci odbywają przewidziane planem studiów praktyki studenckie.
baner-staz na start 262
JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG pomoc dla amelii 4
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja