Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

kandydaci

Geodezja i kartografia

Wyznacz azymut, poszerz horyzonty

studiuj kierunek geodezja i kartografia

na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Organizacja studiów kierunek geodezja i kartografia realizowany jest na 3,5-letnich stacjonarnych studiach inżynierskich.

Co będziesz studiował – program studiów przede wszystkim obejmuje przedmioty specjalistyczne, na których nabędziesz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych, poruszania się w zakresie gospodarki nieruchomościami, czy obsługi aplikacji z zakresu systemów informacji przestrzennej. Zagadnienia realizowane w ramach ćwiczeń terenowych pozwolą Ci uzyskać wiedzę praktyczną dotyczącą realizacji i opracowania kameralnego pomiarów geodezyjnych.

gik_1

Zakładane efekty kształcenia nabycie umiejętności organizacji i współpracy, które niezbędne są w przyszłej pracy zawodowej. Duża liczba zajęć terenowych poprawią zmysł przestrzenny, a prace kameralne przy opracowywaniu i prezentacja wyników pomiarów nauczą dbałości o szczegóły. Jeden z efektów kształcenia zapewnia nabycie umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym niezbędnym do przetwarzania wyników pomiarów, tworzenia map, planowania przestrzeni, obsługi inwestycji budowlanych i gospodarowania nieruchomościami.

gik_2

Praktyka zawodowa – integralną część toku kształcenia stanowią praktyki; odbędziesz w czasie studiów 2 tygodnie praktyki zawodowej oraz 2 tygodnie praktyki przeddyplomowej, które pozwolą Ci zdobyć nowe cenne doświadczenia.

Gdzie możesz pracować – absolwenci kierunku geodezja i kartografia znajdują zatrudnienie w urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, firmach geodezyjnych i kartograficznych oraz otwierają własną działalność gospodarczą. Ukończenie studiów na tym kierunku umożliwia uzyskanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek geodezja i kartografia znajdziesz w zakładce „Kandydaci” na www.wbaiis.utp.edu.pl

Kierunek

Specjalność

Kryteria przyjęć

geodezja i kartografia

I stopnia - 3,5-letnie inżynier

 

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród:  matematyki (M), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr)

lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

baner-staz na start 262
JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG pomoc dla amelii 4
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.