Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

kandydaci

Studia podyplomowe

Likwidacja szkód majątkowych

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY

 ogłasza

 nabór kandydatów

na I edycję studiów podyplomowych

LIKWIDACJA SZKÓD MAJĄTKOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE

Ukończenie studiów z zakresu likwidacji szkód majątkowych  umożliwi zdobycie wiedzy i kompetencji, które pozwolą absolwentom na podjęcie zatrudnienia w charakterze rzeczoznawcy terenowego w Towarzystwach Ubezpieczeniowych na terenie całego kraju. Z uwagi na rosnącą ilość i intensywność zdarzeń pogodowych w Polsce, należy się spodziewać rosnącej ilości szkód, a w konsekwencji zapotrzebowania na rzeczoznawców terenowych. Program studiów daje podstawę przygotowania absolwentów do sporządzania wszelkich niezbędnych w procesie likwidacji szkód budowlanych ekspertyz dotyczących m.in.: określania wartości nieruchomości na potrzeby ubezpieczenia, opinii o przyczynach powstania szkód oraz nieprawidłowości w procesie budowlanym, a także inwentaryzacji budowlanych.

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku budownictwo, architektura, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, ekonomia i zarządzanie lub kierunków pokrewnych.

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone będą w systemie niestacjonarnym (piątek, sobota, niedziela). Przewidywane rozpoczęcie zajęć – październik/listopad 2018

Opłata za studia wynosi 3 600,00 zł (1 800,00 zł za semestr)

Miejsce prowadzenia zajęć: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

REKRUTACJA

Termin rekrutacji: 01.08 – 30.09.2018

Zasady naboru:

  1. Kryterium naboru - kolejność zgłoszeń;
  2. Dokumenty:
  • karta zgłoszenia
  • kwestionariusz osobowy
  • dwie fotografie,
  • oryginał odpisu dyplomu studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kopia potwierdzająca wpłatę wpisowego 200 zł - (zostanie odliczona od wpłaty za pierwszy semestr),
  • deklaracja wniesienia opłaty za studia.

Zgłoszenia (tylko deklaracja chęci podjęcia studiów) przesyłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uruchomienie studiów podyplomowych uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Po otrzymaniu potwierdzenia o uruchomieniu I edycji studiów podyplomowych do wszystkich kandydatów rozesłana zostanie informacja o terminie i miejscu składania dokumentów.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia – załącznik 1

Plan studiów – załącznik 2

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest świadectwo ich ukończenia wraz z wykazem przedmiotów objętych programem studiów oraz ich wymiarem godzinowym.

Budownictwo Energooszczędne i Pasywne, Charakterystyka Energetyczna Budynków i Lokali

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII ŚRODOWISKA UTP w BYDGOSZCZY

KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
I FIZYKI BUDOWLI

o g ł a s z a

nabór kandydatów
na III edycję studiów podyplomowych

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE
I PASYWNE, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I LOKALI

Wydział posiada zgodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju na prowadzenie studiów podyplomowych w tym zakresie.

Ukończenie studiów uprawnia do samodzielnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, wymaganych przy budowie, sprzedaży i wynajmie budynków  i mieszkań od 1 stycznia 2009 r. W ramach studiów podyplomowych zaplanowano zajęcia praktyczne w zakresie obliczeń numerycznych przegród zewnętrznych i ich złączy oraz projektowania budynków w standardzie niskoenergetycznym.

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich albo studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone będą
w systemie niestacjonarnym (piątek, sobota, niedziela).

Przewidywane rozpoczęcie zajęć – listopad 2018 r.

Opłata za studia wynosi 3 600,00 zł (1 800,00 zł za semestr).

Termin zakończenia rekrutacji: 15.10.2018 r.

Uruchomienie studiów nastąpi po zgłoszeniu się minimalnej liczby 20 osób zainteresowanych podjęciem studiów. Zgłoszenia przesyłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . O uruchomieniu III edycji studiów, rozpoczęciu rekrutacji i wymaganych dokumentach, osoby zgłaszające się zostaną powiadomione drogą mailową.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów. Limit miejsc: 60.

Po otrzymaniu potwierdzenia o uruchomieniu III edycji studiów dokumenty należy składać w sekretariacie studiów (bud. 2.2, pok. 220 WBAiIŚ UTP w Bydgoszczy).

Zarządzanie Środowiskiem

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska UTP Bydgoszczy

Katedra Ekoinżynierii i Fizykochemii Środowiska

ogłasza

nabór kandydatów

na studia podyplomowe w zakresie

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Ukończenie studiów: Absolwent, który ukończy Podyplomowe Studia w zakresie Zarządzania Środowiskiem będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych  w jednostkach gospodarczych, jak również do projektowania i usprawniania struktur organizacyjnych oraz prowadzenia prac logistycznych z uwzględnieniem aspektów prawnych w ochronie środowiska. W okresie studiów Absolwent nabywa również umiejętności w obszarze funkcjonowania jednostki gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent będzie specjalistą w zakresie zarządzania przedsięwzięciami w przedsiębiorstwach do spraw ochrony środowiska.

Kandydaci muszą – posiadać  dyplom ukończone studiów wyższych (np. magisterskich , inżynierskich ,licencjackich).

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone będą w systemie niestacjonarnym

(w co drugą sobotę , niedzielę).

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: marzec lub październik danego roku.

Opłata za studia wynosi (±5%) 3.300.00zł. (1 650,00 zł za semestr).

Termin zakończenia rekrutacji: do końca lutego lub wrzesnia danego roku.

Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Formularze zgłoszeniowe do pobrania poniżej (2 szt.).

Limit miejsc 30 decyduje kolejność zgłoszeń.

Po otrzymaniu potwierdzenia o uruchomieniu studiów komplet dokumentów proszę składać w sekretariacie Katedry.

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy - kwestionariusz osobowy.

2. Formularz zgłoszeniowy - podanie o przyjęcie na studia.

baner-staz na start 262
JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG pomoc dla amelii 4
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja