Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

wydzia

Analiza bibliometryczna

Bibliografia publikacji pracowników UTP

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego tworzona jest w systemie Expertus. Baza rejestruje dorobek naukowy pracowników UTP począwszy od 1996 r.  Bibliografia zawiera opisy: monografii, rozdziałów w opracowaniach zbiorowych, artykułów z czasopism, referatów (oraz streszczeń) z konferencji naukowych, patentów, wzorów użytkowych, wystaw polskich oraz zagranicznych i in. Od 2011 r. opisy publikacji uzupełniane są o punktację zgodnie z rozporządzeniami MNiSW oraz IF na podstawie bazy JCR. Bibliografia  aktualizowana jest codziennie.

JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG pomoc dla amelii 4
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja