Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

studenci

Aktualności studenckie

bydgOSSA 2015

bydgossa-logo

W dniach 18-25.10.2015 r. po raz pierwszy w Bydgoszczy odbędą się Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne bydgOSSA 2015 przygotowane przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Zapisy na stronie: http://bydgossa2015.wix.com/bydgossa

Więcej…

Uwaga studenci - karty obiegowe

Terminy składania prac dyplomowych

Studia podyplomowe Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jest to nowy kierunek, którego program obejmuje zintegrowane projektowanie energooszczędnych obiektów budowlanych z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju i z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Zintegrowane projektowanie polega na doborze odpowiedniej lokalizacji i właściwym usytuowaniu obiektu budowlanego, doborze kształtu i wymiarów bryły budynku, stosowaniu energooszczędnych i trwałych materiałów konstrukcyjnych oraz na zaprojektowaniu wysokowydajnych instalacji wykorzystujących  odnawialne źródła energii.

Studia adresowane są do studentów, którzy ukończyli co najmniej I. stopień studiów, a zwłaszcza absolwentów kierunku architektura i urbanistyka, budownictwo, ochrona i inżynieria środowiska.

Program studiów obejmuje 408 godzin zajęć projektowych, laboratoryjnych i wykładów rozłożonych na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych i w weekendy.

W roku akademickim 2015/2016 studia te są bezpłatne.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału. Rejestracja komputerowa rozpoczyna się 29.06.2015, a termin składania dokumentów upływa 25.08.2015.

Formularz rejestracyjny kandydatów oraz wszystkie niezbędne informacje o studiach znajdują się na stronie: http://budownictwoenergooszczedne.utp.edu.pl

ALSTAL - Znamy zwycięzcę w kategorii najlepsza praca inżynierska

ALSTAL wybrał najlepszą pracę inżynierską!

Już po raz trzeci ALSTAL wybrał autora najlepszej pracy inżynierskiej w konkursie organizowanym dla studentów i absolwentów WBAiIŚ. Spośród licznych, znakomitych prac dostarczonych przez świeżo upieczonych inżynierów wybrano jedną. Weryfikacji pod względem merytorycznym dokonało jury w skład, którego weszli przedstawiciele ALSTAL i WBAiIŚ.

Tegorocznym zwycięzcą okazał się inż. Andrzej Lau.

Praca, która została najwyżej oceniona nosi tytuł:  „Projekt stalowej konstrukcji zadaszenia nad trybuną sportową.” 10 czerwca 2015 podczas Święta Uczelni odbyło się oficjalne ogłoszenie zwycięstwa.

Laureat_A.Lau

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

LOGO_ALSTALU

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Uwaga Doktoranci!

Zasady i tryb ubiegania się doktorantów o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 znaleźć można w załączniku

Załącznik 1

Wnioski można składać do 1 października 2014

Studia podyplomowe Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jest to nowy kierunek, którego program obejmuje zintegrowane projektowanie energooszczędnych obiektów budowlanych z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju i z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Zintegrowane projektowanie polega na doborze odpowiedniej lokalizacji i właściwym usytuowaniu obiektu budowlanego, doborze kształtu i wymiarów bryły budynku, stosowaniu energooszczędnych i trwałych materiałów konstrukcyjnych oraz na zaprojektowaniu wysokowydajnych instalacji wykorzystujących  odnawialne źródła energii.

Studia adresowane są do studentów, którzy ukończyli co najmniej I. stopień studiów, a zwłaszcza absolwentów kierunku architektura i urbanistyka, budownictwo, ochrona i inżynieria środowiska.

Program studiów obejmuje 408 godzin zajęć projektowych, laboratoryjnych i wykładów rozłożonych na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych i w weekendy.

W roku akademickim 2015/2016 studia te są bezpłatne.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału. Rejestracja komputerowa rozpoczyna się 29.06.2015, a termin składania dokumentów upływa 25.08.2015.

Formularz rejestracyjny kandydatów oraz wszystkie niezbędne informacje o studiach znajdują się na stronie: http://budownictwoenergooszczedne.utp.edu.pl

Zaliczenie praktyk 2014/2015

Ogloszenie
Ogloszenie_cd
Podział studentów do opiekunów

SWISS-POL 2015

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji szwajcarsko-polskiej wymiany myśli architektonicznej – SWISS-POL!