Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

studenci

Kryteria oceny studentów

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące, zgodne z obowiązującym regulaminem studiów kryteria.

Ocena słowna
(skrót)

Ocena/wg ECTS

Opis wymaganych kryteriów

Stopień opanowania
wiedzy w %

bardzo dobry

(bdb)

5,0

A

osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty

≥ 91

dobry plus

(db plus)

4,5

B

osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami

81-90

dobry

(db)

4,0

C

osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów

71-80

dostateczny plus

(dst plus)

3,5

D

osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami

61-70

dostateczny

(dst)

3,0

E

osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami

51-60

niedostateczny

(ndst)

2,0

F

brak osiągnięcia zakładanych efek-tów kształcenia

≤ 50

baner-staz na start 262
JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG_Konkursy_WBAiIS
JG pomoc dla amelii 4
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja