Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

studenci

Karty przedmiotów (sylabusy) przed rokiem 2019/2020

SYLABUSY DLA STUDIÓW I i II STOPNIA
kierunek: BUDOWNICTWO
studia stacjonarne 1. stopnia - 2012/2013, 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016
studia stacjonarne 2. stopnia - 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016(Vb), (V), (VI)  
studia niestacjonarne 1. stopnia - 2012/2013, 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016
studia niestacjonarne 2. stopnia - 2012/2013 2013/2014, 2015/2016(Vb), (Va), (VI)
kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
studia stacjonarne 1. stopnia - 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
studia stacjonarne 2. stopnia - 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016
studia niestacjonarne 1. stopnia - 2011/2012 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
studia niestacjonarne 2. stopnia - 2011/2012,  2012/2013, 2013/2014, 2015/2016
kierunek: GEODEZJA i KARTOGRAFIA
studia stacjonarne 1. stopnia - 2018/2019
kierunek: ARCHITEKTURA i URBANISTYKA / ARCHITEKTURA
studia stacjonarne 1. stopnia - 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017
studia stacjonarne 2. stopnia - 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017
kierunek: ARCHITEKTURA WNĘTRZ
studia stacjonarne 1. stopnia - 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017,
studia stacjonarne 2. stopnia - 2014/2015, 2015/2016, 2018/2019
Nawigacja