Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

studenci

Opis projektu

STAŻ NA START (POWR.03.01.00-00-S153/17)

Jednostka realizująca: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;

Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

OPIS PROJEKTU:

Grupę docelową projektu „Staż na start” stanowią studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska z kierunków:

• budownictwo,

• inżynieria środowiska,

• architektura i urbanistyka,

• architektura,

• architektura wnętrz.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 164 studentów.

Celem projektu jest umożliwienie studentom podniesienia kompetencji przez zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w ramach wysokiej jakości staży odbywanych w wiodących w branży przedsiębiorstwach i instytucjach oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wymiar stażu wynosi 120 godzin na jednego studenta (4-6 tygodni).

Staże będą realizowane w latach 2018 i 2019 w miesiącach czerwiec-wrzesień.

Kierownik projektu, koordynator ds. studentów dla kierunku studiów Inżynieria Środowiska: dr inż. Mieczysław Stachowiak

Zastępca kierownika projektu, koordynator ds. studentów dla kierunku studiów Budownictwo: dr inż. Łukasz Mrozik

Koordynator ds. studentów dla kierunku studiów Budownictwo: mgr inż. Agnieszka Grzybowska

Koordynator ds. studentów dla kierunków studiów Architektura oraz Architektura i Urbanistyka: dr Iga Grześkow

Koordynator ds. studentów dla kierunku studiów Architektura Wnętrz: mgr szt. Agnieszka Walther

Okres realizacji projektu: od 2018-03-01 do 2019-12-31

Dofinansowanie projektu z UE: 607 089,04 zł

 

Plakat POWER

Logotyp_pion (262-300 px)

Nawigacja