Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

wydzia

Historia wydziału

                utp fordon

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP jest kontynuatorem naukowej, badawczej i dydaktycznej działalności Wydziału Budownictwa Lądowego, powstałego w 1967 roku z Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Wydział od początku powstania odnotował szereg osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej, kształcąc liczne kadry specjalistów z zakresu budownictwa, inżynierii środowiska oraz architektury dla gospodarki narodowej, a szczególnie dla województwa kujawsko-pomorskiego. Obecnie Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska prowadzi aktywną działalność naukową w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo, inżynieria środowiska oraz architektura i urbanistyka. Uzupełnieniem działalności Wydziału jest dorobek w zakresie architektury wnętrz. Na WBAiIŚ prowadzane są nowe kierunki studiów i specjalności, dostosowane
do zmieniających się potrzeb środowiska gospodarczego. Obecnie funkcjonują cztery kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka oraz architektura wnętrz. Stale rozszerza się współpraca Wydziału z przemysłem oraz z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Działalność ta prowadzona jest w dwóch kierunkach: teoretycznym oraz praktycznym, uwzględniając potrzeby regionu i firm. W 1999 roku Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Od tego czasu do chwili obecnej wszczęto na Wydziale 30 przewodów doktorskich, z czego ponad 20 pomyślnie zakończono, pozostałe są w fazie realizacji. W 2011 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska będzie nadal prowadził działania intensyfikujące rozwój naukowy pracowników zwiększając dynamikę badań naukowych i aktywność we współpracy z przemysłem.
baner-staz na start 262
JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG_Konkursy_WBAiIS
JG pomoc dla amelii 4
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja