Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

wydzia

Katedra Architektury i Urbanistyki

KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Budynek B (dawny 2.2)

Nr tel. 52 340 81 19 / email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona internetowa: http://www.architektura.utp.edu.pl/

Kierownik Katedry: dr hab.inż.arch. Piotr Obracaj

Skład osobowy
Tytuł naukowy
Imię i nazwisko
Stanowisko

Zajmowany pokój

Tel.
Adres e-mail

Godziny konsultacji

dr hab. inż. arch.
Obracaj Piotr
P.O. prof. uczelni

pok. B 012a

tel. 52 340 81 19
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr hab. inż. arch.
Teresa Bardzińska-Bonenberg
prof. uczelni
pok. B 009
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr hab. inż.
Zalewski Andrzej
prof. uczelni

pok. B 004

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr
Bręczewska-Kulesza Daria
adiunkt

pok. B 007

tel. 52 340 81 19
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż. arch.
Brzeziński Piotr
adiunkt

pok. B 005

tel.  (52) 374-99-73
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż. arch.
Furmanek Aleksander
adiunkt
pok. B 007
tel. (52) 340-82-76
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż. arch.
Kaus Małgorzata
adiunkt
pok. B 005
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż. arch.
Łucka Robert
adiunkt

pok. B 005

tel. (52) 374-99-73
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż. arch.
Trojanowska Monika
adiunkt
pok. B 019
tel. 52 340 81 19
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż. arch.
Lipowicz-Budzyńska Alina
adiunkt
pok. B 012
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr inż. arch.
Fiszer-Sozańska Joanna
asystent
pok. B 012
tel. 52 340 81 19
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr inż. arch.
Małkowska Zuzanna
asystent
pok. B 013
tel. 52 340 82 76
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr inż. arch.
Rosiak Łukasz
asystent

pok. B 017

tel. 52 340 81 19
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr inż. arch.
Wieczorkowski Dawid
asystent
pok. B 019
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr
Grześkow Iga
adiunkt
pok. B 012
tel. 52 340 81 19
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Główne kierunki działalności naukowo – badawczej

 • metodologia projektowania i metody projektowania jako pole integracji teorii i praktyki,
 • proces projektowy, jego struktura i możliwości optymalizacyjne,
 • meta-design jako narzędzie kontroli jakości procesu projektowego,
 • oddziaływanie architektury historycznej i współczesnej jako synergia wartości kulturowych,
 • transformacja zdegradowanych struktur przestrzeni metropolii polskich,
 • tereny nadrzeczne i ich rewaloryzacja w kontekście przekształceń centrum miejskiego,
 • restrukturyzacja i rehabilitacja struktur mieszkaniowych miejskich,
 • interdyscyplinarne i transdyscyplinarne implementacje na polu architektury.
 • organizacja sympozjum pt. "Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku. Architektura Teatru" (strona internetowa sympozjum - http://architekturateatru.pl/)

Oferta usługowa

 • opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące optymalizacji architektonicznej technologii obiektowej,
 • opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące oddziaływania kulturowego architektury w przestrzeni zurbanizowanej,
 • opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące oddziaływania kulturowego architektury w przestrzeni krajobrazu otwartego,
 • prowadzenie wariantowych opracowań studialnych dotyczących przygotowywania inwestycji,
 • koordynacja i prowadzenie wielodyscyplinarnego procesu projektowego z wykorzystaniem metod naukowych na rzecz podmiotów prawnych i osób fizycznych,
 • studia chłonności terenu – przygotowanie przedinwestycyjne terenów strategicznych (elementy łączące planowanie przestrzenne przez formułowanie wytycznych do prawa miejscowego z projektowaniem architektonicznym),
 • konstruowanie programów funkcjonalnych i funkcjonalno-przestrzennych,
 • opracowywanie strategii dla terenów zurbanizowanych z udziałem zespołu wielodyscyplinarnego (koordynacja lub organizacja całości procesu),
 • studia energii odnawialnych na potrzeby programów w zakresie gospodarką energią odnawialną na obszarze gminy, powiatu, województwa,
 • analizy aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki aglomeracyjnej,
 • konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki miejskiej,
 • konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki wiejskiej,
 • opracowania projektowo-badawcze w zakresie ochrony i konserwacji zabytków,

Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry

 • Podstawy projektowania architektonicznego
 • Teoria architektury
 • Architektura mieszkaniowa
 • Architektura miejsca pracy
 • Architektura mieszkaniowa i mieszkaniowo – użytkowa
 • Projektowanie budynków użyteczności publicznej
 • Projektowanie obiektów energooszczędnych
 • Socjologia mieszkalnictwa i miasta
 • Teoria projektowania architektonicznego
 • Podstawy architektury
 • Architektura użyteczności publicznej i usług
 • Techniki prezentacji projektu architektonicznego
 • Architektura przestrzeni publicznych
 • Architektura regionalna
 • Architektura eksperymentalna
 • Projektowanie architektoniczne zintegrowane
baner-staz na start 262
JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG_Konkursy_WBAiIS
JG pomoc dla amelii 4
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja