Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

wydzia

Katedra Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki

KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ, TRANSPORTU I GEOTECHNIKI

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Budynek F (dawny 2.7)

hala technologiczna 012, 218, 228

tel. 52 340–84–36 / fax. 52 340–84–91 /  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Jan Kempa, prof. uczelni

Skład Osobowy

Tytuł naukowy
Imię i nazwisko
Stanowisko

Zajmowany pokój

Tel.
Faks
Adres e-mail

Godziny konsultacji

prof. dr hab. inż.
Maciej Kordian Kumor
prof. zw.
B 107
tel. (52) 340-84-08
tel./fax. (52) 340-85-87
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
prof. dr hab. inż.
Tomasz Szczuraszek
prof. zw.

F 211

tel. (52) 340–84–30
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

dr hab. inż.
Jan Kempa
prof. uczelni

F 210

tel. (52) 340–84–92
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

dr inż.
Grzegorz Bebyn
adiunkt

F 212

tel. (52) 340–86–07
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

dr inż.
Jacek Chmielewski
adiunkt

F 213

tel. (52) 340–86–21
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

dr inż.
Aleksandra Gorączko
adiunkt
B 105
tel. (52) 340-81-87
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż.
Damian Iwanowicz
adiunkt

F 215

tel. (52) 340-84-47
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

dr inż.
Marcin Karwasz
adiunkt

F 216

tel. (52) 340–81–78
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

dr inż.
Radosław Klusek
adiunkt

F 216

tel. (52) 340–81–78
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

dr inż.
Łukasz Kumor
adiunkt
B 104
tel. 602-294-777
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr inż.
Szymon Topoliński
adiunkt
B 104
tel. (52) 340-81-57
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr inż.
Paulina Olenkowicz-Trempała
asystent

F 214

tel. (52) 340–81–78
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

mgr inż.
Damian Wiśniewski
asystent

F 215

tel. (52) 340–84–47
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

mgr
Zofia Rudnicka

F 211

tel. (52) 340–84–36
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Główne kierunki działalności naukowo – badawczej

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • matematyczne modelowanie ruchu drogowego,
 • badania ruchu drogowego,
 • prognozowanie ruchu drogowego,
 • przestrzenne analizy ruchu na sieci dróg,
 • geometryczne kształtowanie dróg, ulic, skrzyżowań i węzłów drogowych,
 • planowanie drogowych systemów transportowych,
 • planowanie systemu transportu publicznego,
 • ocena funkcjonowania transportu publicznego,
 • badania materiałów i nawierzchni drogowych,
 • wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie drogowym
 • badania gruntów i podłoży ekspansywnych
 • innowacyjne metody wzmocnienia podłoży organicznych
 • wytrzymałość i odkształcalność gruntów słabonośnych i antropogenicznych
 • metody identyfikacji parametrów geotechnicznych nasypów budowlanych
 • badania efektów wzmocnienia nasypów budowlanych formowanych metodami zagęszczania dynamicznego
 • problemy tiksotropii gruntów
 • identyfikacji deformacji mikrostrukturalnych gruntów stabilizowanych spoiwami

Oferta usługowa

Geoinżynieria:

 • Wszelkie badania geotechniczne gruntów budowlanych, laboratoryjne, polowe,
 • Ocena przydatności podłoża gruntowego do posadowienia obiektów,
 • Opinie i ekspertyzy geotechniczne,
 • Określanie kategorii geotechnicznych obiektów,
 • Projekty geotechniczne,
 • Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie,
 • Nadzory geotechniczne, projekty odwodnień budowlanych,
 • Nietypowe badania i analizy geotechniczne dla potrzeb inżynierii środowiska i budownictwa.
 • Pracujemy w systemie Eurokod -7.
Inżynieria drogowa i transport:
 • prace naukowo-badawcze, studialne, projektowe, ekspertyzy i opinie z zakresu inżynierii ruchu drogowego,
 • analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • audyty i raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • studia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • studia transportowe,
 • kompleksowe badania ruchu drogowego,
 • prognozowanie ruchu drogowego,
 • prognozowanie przewozów pasażerskich w transporcie publicznym,
 • koncepcje i projekty infrastruktury drogowej,
 • studia wykonalności przedsięwzięć drogowych,
 • planowanie transportu publicznego,
 • oceny funkcjonowania transportu publicznego,
 • zarządzanie i organizacja ruchu drogowego,
 • sterowanie ruchem drogowym,
 • przestrzenne analizy ruchu na sieci dróg,
 • wdrażanie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie drogami i ruchem drogowym (WZDR), w tym ewidencja dróg i obiektów mostowych, zarządzanie pasem drogowym, itp.,
 • badanie materiałów i nawierzchni drogowych,
 • diagnostyka nawierzchni drogowych,
 • zastosowanie polimerów do poprawy właściwości materiałów drogowych,
 • zastosowanie popiołów lotnych i włókna celulozowego do mieszanek mineralno-bitumicznych,
 • wykorzystanie polimerów do uszczelniania podłoża konstrukcji budowlanych i drogowych,
 • wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie drogowym
 • ocena właściwości fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego: wskaźnik zagęszczenia płytą HMP, VSS, Proctora, stopień zagęszczenia metodą DPL
 • ocena właściwości fizyko-mechanicznych warstw nawierzchni MMA: skład mieszanki MA (ekstrakcja), odporność na okleinowanie MMA, wskaźnik zagęszczenia MMA, stabilność wg Marshalla, analiza sitowa kruszywa.

 
baner-staz na start 262
JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG_Konkursy_WBAiIS
JG pomoc dla amelii 4
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja