Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

wydzia

Katedra Inżynierii Środowiska

KATEDRA INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-769 Bydgoszcz

Nr tel. +(48 52) 374-99-60

Kierownik Katedry: dr inż. Magdalena Nakielska

Skład osobowy
Tytuł naukowy
Imię i nazwisko
Stanowisko
Zajmowany pokój
Tel.
Adres e-mail

Godziny konsultacji

prof. dr hab. inż.
Janusz Bujak
profesor zw.
pok. I 029
tel. (52)374-99-59
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr hab. inż.
Swoiński Eugeniusz
prof. uczelni
ul. Socha 7, bud. 13.1 / Pok. 8

tel. (52) 340-84-94

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


dr
Cichowska Jolanta
adiunkt

ul. Sucha 7, bud. 13.1 / Pok. 14

tel. (52) 340 82 61
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Środa 9-12
dr
Gorączko Marcin
adiunkt
pok. I 028
tel. (52) 374 99 55
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Poniedziałek 8:30-9:30
Środa 8:30-9:30
dr inż.
Nakielska Magdalena
adiunkt
pok. I 047
tel. (052) 374-99-66
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Czwartek 11-13
dr inż.
Napieraj Krzysztof
adiunkt

ul. Sucha 7, bud. 13.1 / Pok. 13

tel. (52) 340 84 93
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wtorek 12-14
dr inż.
Okoński Ryszard
adiunkt
pok. I 029

tel. (52) 374-99-59

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Środa 12-14
Niedziela (zjazd nieparzysty) 11-13
dr inż.
Pasela Rafał
adiunkt
pok. I 028

tel. 052) 374-99-36

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Czwartek 14-16
Sobota 13-15
dr
Ramczyk Marek
adiunkt
ul. Sucha 7, bud. 13.1 / Pok. 14
tel. (52) 340  82 61
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Środa 8:00-9:30
dr inż.
Stachowiak Mieczysław
adiunkt

ul. Sucha 7, bud. 13.1 / Pok. 15

tel. (52) 340 86 70
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Środa 10:15-12:15
dr inż.
Wiśniewska Marzenna
adiunkt
ul. Sucha 7, bud. 13.1 / pok. 3
tel.(52) 340 83 86
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wtorek 12-14
mgr inż.
Ciechalski Jerzy
st. wykładowca
 

ul. Sucha 7, bud. 13.1 / Pok. 7

tel.( 52) 340 80 31
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wtorek 12-14
dr inż.
Mariusz Kryża
adiunkt
pok. I 048
tel. (52) 374-99-66
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Czwartek 8-10
mgr inż.
Kowalewski Benedykt
st. specjalista i-t

ul. Sucha 7, bud. 13.1 / Pok. 16

tel. (52) 340 83 71
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr inż.
Dąbkowski Ryszard
st. specjalista i-t

ul. Sucha 7, bud. 13.1 / Pok. 6

tel.(52) 340 84 61
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Lang Lucyna
st. technik

ul. Sucha 7, bud. 13.1 / Pok. 21

tel.(52) 340 84 26
(52) 340 84 40
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
inż.
Goszczyk-Kwiecień Jolanta
referent tech.
pok. I 049
tel. (52) 374-99-60
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Główne kierunki działalności naukowo – badawczej

 • Badania ekosystemów wodnych,
 • Badania osadów dennych zbiorników wodnych,
 • Hydrobiologiczna ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych,
 • Badania przebiegu samooczyszczania wód powierzchniowych,
 • Ekologia siedlisk zasolonych,
 • Monitoring przyrody (koordynacja na poziomie krajowym),
 • Ochrona przyrody (projekty planów zadań ochronnych dla obszarów NZK),
 • Taksonomia i zoogeografia (Cd. Carabidac),
 • Modelowanie i prognozowanie jakości wód,
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • Zagadnienia ekonomiki kształtowania i ochrony środowiska,
 • Źródła finansowania inwestycji proekologicznych,
 • Termodynamika i fizykochemia zjawisk powierzchniowych,
 • Ryzyko, zarządzanie ryzykiem,
 • Koncepcja rekultywacji terenów zdegradowanych i ekosystemów.
 • badanie efektywności i niezawodności systemów grzewczych i wentylacyjnych,
 • wykorzystanie osadów ściekowych w procesie współspalania z biomasą,
 • odnawialne źródła energii (OZE),
 • prognozowanie zużycia wody w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz   obiektach użyteczności publicznej,
 • analiza strat wody w systemach wodociągowych,
 • ocena niezawodności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenach zurbanizowanych,
 • pomiary i obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne,
 • badania komór rozprężnych między kanałami ciśnieniowymi a grawitacyjnymi, projektowanie wyciągów gazów za pomocą urządzeń hydraulicznych,
 • badania przyczyn, przebiegu i skutków ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych,
 • modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • optymalizacja projektowania i analiza działania sieci kanalizacji deszczowej przy wykorzystaniu modelowania komputerowego,
 • badania chemiczne wody i ścieków
Oferta usługowa
 • Analiza ekosystemów (zwłaszcza wodnych) i ich elementów,
 • Badania monitoringowe środowiska,
 • Analiza i ocena instrumentów ekonomicznych, rynkowych i administracyjno- prawnych stosowanych
  w ochronie środowiska,
 • Modelowanie i kształtowanie ekosystemów,
 • Przeprowadzanie systemowej waloryzacji przyrodniczej,
 • Określenia warunków konserwatorskiej ochrony przyrody,
 • Fizyko-chemiczne badania laboratoryjne, hydrobiologiczne,
 • Analizy laboratoryjne wód i osadów,
 • Opracowywanie programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami dla jednostki samorządu terytorialnego,
 • Opracowanie i nadzór nad wdrożeniem nowych metod gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi,
 • Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko dla inwestycji,
 • Analizy możliwości lokalizacji inwestycji w energetyce odnawialnej (farmy wiatrakowe, farmy fotowoltaiczne),
 • Koncepcja zabezpieczeń składowisk odpadów przemysłowych,
 • Badania klimatu akustycznego,
 • Laboratorium chemiczne( dostosowane do analizy standardowej i instrumentalnej), hydrobiologiczne.
 • Badanie jakości powietrza w pomieszczeniach,
 • Badanie efektywności istniejących instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • Badania efektywności elementów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz instalacji grzewczej
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej w zakresie instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, instalacji grzewczej
 • Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej dla różnych typów obiektów
 • Opracowywanie audytów energetycznych
 • Sporządzanie dokumentacji projektowych w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • Opracowanie operatów wodnoprawnych w zakresie odprowadzania wód opadowych,
 • Sporządzanie opinii dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • Opracowanie opinii i ekspertyz budowlanych w zakresie inżynierii sanitarnej,
 • Pomiary stężenia gazów w obiektach komunalnych (przepompownie, komory rozprężne, studnie kanalizacyjne)
 • Badania laboratoryjne wody i ścieków
baner-staz na start 262
JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG_Konkursy_WBAiIS
JG pomoc dla amelii 4
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja