Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

wydzia

Konferencje i Sympozja - WBAiIŚ UTP

VI sympozjum „Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce”

Zakład Architektury i Urbanistyki zaprasza do udziału w VI sympozjum „Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce” organizowanego w dniach 05-06 grudnia 2019 roku.

Celem cyklicznych spotkań architektów i osób zajmujących się kształtowaniem przestrzeni w trakcie sympozjum jest wymiana myśli w ujęciu interdyscyplinarnym, obejmująca  grupę zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką sztuki i techniki, w zagadnieniach kształtowania przestrzeni miast oraz kreacji budynków, budowli i zespołów krajobrazowych.

VI sympozjum

III konferencja BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

2019 konferencja BE

CEPPIS 2019 - Konferencja Międzynarodowa

ceppis_2019 1

Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA serdecznie zaprasza do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Współczesne problemy budownictwa, Innowacyjne rozwiązania (Civil Engineering – Present Problems, Innovative Solutions CEPPIS).

CEPPIS jest sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA, które decyzją nr 2/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku zostało wpisane do Rejestru Kół Naukowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Uczestniczą w nim naukowcy z całego świata zajmujący się współczesnymi problemami budownictwa.

Konferencja jest okazją do prezentacji wyników badań, a także wymiany doświadczeń czego beneficjentem jest szeroko rozumiane środowisko naukowe.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest Circular Economy w budownictwie. Propagowanie efektywniejszego gospodarowania zasobami w przedsięwzięciach inwestycyjno-budowlanych, opartego o regułę obiegu zamkniętego stanie się celem głównym tego wydarzenia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji podczas konferencji, prezentacji rozważań teoretycznych lub praktycznych, doświadczeń i wyników realizowanych badań. Oficjalny język konferencji: j. angielski.

WYDARZENIE JEST OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM:

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - PIOTRA CAŁBECKIEGO,

PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY - RAFAŁA BRUSKIEGO
ceppis_2019 3

Miejsce i termin:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy,

Budynek główny, Aula A-6,

al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

22 maja 2019 r. (środa), rejestracja 8:00-9:00, otwarcie konferencji 9:00

Współorganizatorzy:

 • Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA,
 • Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ),
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP),
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy (PZITB),
 • Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT).
 • ceppis_2019 2

  Szczegółowe informacje nt. konferencji na stronie: www.ceppis.pl

  Do pobrania: Agenda

VI konferencja mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

logo

logo2

Polskie Towarzystwo

Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Oddział  Bydgoszcz

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Oddział Pomorsko – Kujawski

 Council of Polish Engineers in North America

 Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba

Inżynierów Budownictwa

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

zapraszają do wzięcia udziału

w VI Międzynarodowej Konferencji Mostowej

im. Rudolfa Modrzejewskiego

15 listopada 2018 roku

Komunikat nr 1


Konferencja Naukowa - Nieruchomość w przestrzeni 4 - komunikat nr II

logo2

Zakład Geodezji, Geoinżynierii i Gospodarki Przestrzennej serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Nieruchomość w przestrzeni 4.

Podczas konferencji poruszone zostaną problemy szacowania nieruchomości, analizy rynku oraz aspekty ekonomiczne, prawne,  techniczne,  społeczne,  środowiskowe,  istotne  dla  rzeczoznawców  majątkowych,  świata  nauki  oraz  praktyki  gospodarczej i publicznej.  Mile widziane będzie przedstawienie zagadnień praktycznych, możliwych do wykorzystania w pracy zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

Konferencja odbywa się w ramach obchodów 50-lecia
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Miejsce i termin:

I dzień konferencji – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Auditorium Novum, sala A i B,  Al. prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon),
18 września br. (czwartek), godz. 9:00

II dzień konferencji – Opera Nova, sala kongresowa MANRU, ul. Marszałka Focha 5,
19 września br. (piątek ), godz. 9:45

Współorganizatorzy:

 • Zakład Geodezji, Geoinżynierii i Gospodarki Przestrzennej (ZGGiGP)
 • Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ)
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (PWSZ)
 • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy (SRMB)

Patronat honorowy:

 • JM Rektor UTP w Bydgoszczy, prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
 • JM Rektor PWSZ w Kaliszu, prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
 • Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski

Szczegółowe informacje i komunikaty Konferencji na stronie: http://srm.bydgoszcz.pl/

CEPPIS 2018 - Konferencja Międzynarodowa

 

logo_18

Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA serdecznie zaprasza do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Współczesne problemy budownictwa, Innowacyjne rozwiązania (Civil Engineering – Present Problems, Innovative Solutions CEPPIS).

CEPPIS jest sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA, które decyzją nr 2/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku zostało wpisane do Rejestru Kół Naukowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Uczestniczą w nim naukowcy z całego świata zajmujący się współczesnymi problemami budownictwa.

Konferencja jest okazją do prezentacji wyników badań, a także wymiany doświadczeń czego beneficjentem jest szeroko rozumiane środowisko naukowe.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest budownictwo w XXI wieku – wyzwania i ryzyko. Propagowanie najefektywniejszych metod osiągania celów gospodarczych stanie się jak co roku celem głównym tego wydarzenia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji podczas konferencji, prezentacji rozważań teoretycznych lub praktycznych, doświadczeń i wyników realizowanych badań. Oficjalny język konferencji: j. angielski.

 WYDARZENIE JEST CZĘŚCIĄ OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU INŻYNIERA BUDOWNICTWA (2018 European Year of Civil Engineers)

 Miejsce i termin:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy,

Regionalne Centrum Innowacyjności, Sala C-8,

al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

12 września br. (środa), godz. 8:00

Współorganizatorzy:

 • Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA,
 • Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ),
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP),
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy (PZITB),
 • Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT),

Partnerzy:

 • Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (KUPOIIB)
 • Europejska Rada Inżynierów Budownictwa - European Council of Civil Engineers (ECCE)

Patronat:

 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki – honorowy patronat
 • Prezydent Miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski – honorowy patronat

Szczegółowe informacje nt. konferencji na stronie: www.ceppis.pl

I Międzynarodowe Sympozjum pt. "Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku. Architektura Teatru"

Katedra Architektury zaprasza do udziału w I Międzynarodowym sympozjum

„Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku. Architektura Teatru”,

które odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2018 roku.

(strona internetowa sympozjum - http://architekturateatru.pl/)

I Komunikat Architektura Teatru

Według światowej znakomitości Petera Brooka, teatr jest syntezą sztuk. Zatem łączy wątki pochodzące z innych dziedzin sztuki przydając im nowych treści.

Powyższe stanowi motto sympozjum. Obiekt służący sztuce teatru jest tylko dopełnieniem tychże treści, niejednokrotnie tworzy neutralne tło. Można zaryzykować twierdzenie, że teatr zaistnieć może wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba. Stąd nasuwa się pytanie o jego miejsce we współczesnym świecie. Galopujący rozwój technik rejestracji i przekazu zdaje się przesuwać znaczenie teatru na plan dalszy. Jest to kolejne zagadnienie, które należałoby rozpatrywać w tym kontekście. Ujmując to zagadnienie inaczej, można szukać w dzisiejszych najszerzej pojętych strukturach teatru zmian, które wpływają na inny jego kształt. Wiąże się to bezpośrednio z formą i funkcją obiektu teatralnego. Wówczas kolejnym wynikłym stąd problemem jest to, czy jego (teatru) architektura nadąża za rodzącymi się potrzebami i czy kierunek tej ewolucji jest z nimi zgodny. W tym miejscu wkracza inscenizator oraz widz i aktor, których współczesny język teatru określa mianem uczestników.

Wracając do sentencji Petera Brooka, należy się zastanowić, czy współczesny teatr rzeczywiście, przy użyciu wszelkich dostępnych środków przekłada to, co nieprzekładalne.

Celem sympozjum nie jest znalezienie odpowiedzi na te problemy i inne stąd wynikające; jest nim próba znalezienia modus vivendi dla tego co fizycznie trwałe i tego co zmienne. Bogate tło jawiące się za pojęciem TEATR swój sens skupia właśnie w nim i powinno stanowić clou poszukiwań.

Do pobrania:

 

Konferencja Naukowa - Nieruchomość w przestrzeni 4

logo2

Podczas konferencji poruszone zostaną problemy szacowania nieruchomości, analizy rynku oraz aspekty ekonomiczne, prawne,  techniczne,  społeczne,  środowiskowe,  istotne  dla  rzeczoznawców  majątkowych,  świata  nauki  oraz  praktyki  gospodarczej i publicznej.  Mile widziane będzie przedstawienie zagadnień praktycznych, możliwych do wykorzystania w pracy zawodowej rzeczoznawców majątkowych.  

Terminy 

- zgłoszenie tematu referatu wraz z abstraktem—15.03.2018 r.
- potwierdzenie przyjęcia referatu— 20.03.2018 r.
- przesłanie artykułu — 15.05.2018 r.
Artykuł   powinien mieć objętość co najmniej połowy arkusza wydawniczego.  
Referat   przewidziany jest na 30 minut.  
Publikacja   rozdział w monografii  lub czasopiśmie punktowanym o liczbie punktów min. 6.  
Prelegenci zostaną zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Do pobrania:

Ceppis 2017 Konferencja Międzynarodowa

 

Logo_2017

Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA serdecznie zaprasza do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Współczesne problemy budownictwa, Innowacyjne rozwiązania (Civil Engineering – Present Problems, Innovative Solutions CEPPIS).

CEPPIS jest sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA, które decyzją nr 2/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku zostało wpisane do Rejestru Kół Naukowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Uczestniczą w nim naukowcy z całego świata zajmujący się współczesnymi problemami budownictwa.

Konferencja jest okazją do prezentacji wyników badań, a także wymiany doświadczeń czego beneficjentem jest szeroko rozumiane środowisko naukowe.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest optymalizacja w biznesie i inżynierii. Propagowanie najefektywniejszych metod osiągania celów gospodarczych stanie się hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji podczas konferencji, prezentacji rozważań teoretycznych lub praktycznych, doświadczeń i wyników realizowanych badań. Oficjalny język konferencji: j. angielski.

Konferencja odbywa się w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Współorganizatorzy:

 • Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA,
 • Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ),
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP),
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy (PZITB),
 • Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT),

Partnerzy:

 • PMI Kujawsko-Pomorskie Branch
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki – honorowy patronat
 • Prezydent Miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski – honorowy patronat

Szczegółowe informacje i komunikaty Konferencji na stronie:

www.ceppis.pl

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna na temat: Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego

Konferencja  jest  organizowana  w  ramach obchodów 

50-lecia  Wydziału  Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Logo_IX

O KONFERENCJI

Korzystanie ze środków  unijnych w perspektywie finansowej  2014-2020  znajduje  się  cały  czas  w  fazie przygotowywania  zasad korzystania  z  tych  środków finansowych  przez  polskie  firmy  i  ośrodki  naukowe. Środki  podzielono  na  krajowe  i  regionalne,  a  ponadto istnieją  również  lokalne  fundusze  wspierane  przez różne  instytucje  samorządowe  oraz  związki pracodawców i przedsiębiorców. Zaproponowana  w  roku  2015  na  Konferencji  pt. Organizacja  Przedsięwzięć  Budownictwa  Drogowego problematyka  będzie  kontynuowana  również  w  roku 2017,  a  wiodącym  tematem  będzie  innowacyjność. Wypracowane  w  latach  2007-2013  zasady  podziału środków  finansowych  oraz  zasady  rozwoju  polskiej gospodarki spowodowały ustanowienie w perspektywie 2014-2020  tzw.  Inteligentnych  Specjalizacji,  które muszą  być  uwzględniane  w  zgłaszanych  do współfinansowania  z  wnioskodawcą  środków finansowych.  Głównym  priorytetem  jest  gospodarka oparta na wiedzy  i ponownie innowacje. Podobnie  jak inne kraje, także Polska musiała w nowej perspektywie finansowania,  wybrać  swoje  krajowe  i  regionalne inteligentne  specjalizacje.  Wybrano  branże,  które  za kilka lat mają wyróżnić nasz kraj i nasze województwa na  arenie  międzynarodowej,  spowodować,  że  nasza gospodarka będzie bardziej konkurencyjna i innowacyjna  zgodnie  z  wyznaczonymi  priorytetami „B+R+I” (badania, rozwój, innowacyjność). Polski rząd obiecał Komisji Europejskiej, że do roku 2020 nakłady na  badania  i  prace  rozwojowe  wzrosną  z poziomu  0,9 % PKB obecnie,  do 1,7 % PKB w tym właśnie roku. Doświadczenia  firm  oraz  ośrodków  badawczych i naukowych  z  poprzedniej  perspektywy  spowodowały, że  ogromne  środki  finansowe  przeznaczone  na gospodarkę  opartą  na  wiedzy  będą  związane  m.in.  z takimi programami operacyjnymi jak POWER, POIR i POIiŚ  zarówno  na  poziomie  krajowym  jak  i regionalnym  zgodnie  z  powołanymi  osiami priorytetowymi.

Komunikat nr 1 (karta zgłoszenia)

Więcej…

V międzynarodowe sympozjum „Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce”

ulotka 2017 7Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego zaprasza do udziału w V międzynarodowym sympozjum „Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce”.

Celem sympozjum, wpisującym się już w coroczny cykl spotkań architektów i osób zajmujących się kształtowaniem przestrzeni i wymianą myśli o charakterze i w ujęciu interdyscyplinarnym, jest kolejna sesja obejmująca  grupę zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką sztuki i techniki. Zróżnicowany katalog zjawisk silnie łączących się w architekturze i urbanistyce w przeszłości jak i dotyczący przedstawienia ich aspektów współczesnych może być poszerzony o problematykę przewidywanych jak i prognozowanych kierunków badawczych. Zebranie charakterystycznych, wybranych zagadnień i przedstawienie ich w ujęciu ze zróżnicowanego naukowego punktu widzenia będzie ważnym elementem nadchodzącego spotkania stanowiąc podstawę do szerszej dyskusji. Prezentacja i poznanie metod badawczych oraz narzędzi służących do analiz zjawisk historycznych i aktualnie obserwowanych, stanowić może cenne przesłanki do ewolucji kierunków podejmowanych zadań naukowych. Zagadnienia kreacji i twórczych poszukiwań mieszczące się stricte w komponowaniu obiektów w przestrzeni zawsze znajdowały właściwe relacje z techniką jako podstawowym elementem ich realizacji. Począwszy od problemów rozwiązań materiałowych i sposobów ich użycia aż do metod konserwacji w warunkach eksploatacji jak i ratowania obiektów w przypadkach zagrożeń czy nawet dewastacji. Jednocześnie przykłady obiektów o wysokim stopniu technologicznego zaawansowania stanowią kanwę do nowych impulsów w architekturze i urbanistyce, czego przykładami są realizacje licznych kierunków współczesnych. Szczególnym jest poszukiwanie proekologicznych rozwiązań z uwzględnieniem walorów estetyki jako jednego z warunków zrównoważonego rozwoju przestrzeni. Spotkanie wielu osób reprezentujących pokrewne dziedziny nauki w tak określonym zakresie zbieżnych zainteresowań stanowić  będzie ważny element przedstawienia własnych dokonań jak też porównanie aparatu naukowego ukierunkowanego na ten obszar dociekań. Prezentacja różnych spostrzeżeń i poglądów oraz poszukiwań dokonanych w zakresie sztuki i techniki stanowi główne motto sympozjum z położeniem szczególnej uwagi na wzajemne przeplatanie się problemów w architekturze i urbanistyce. Równocześnie dyskusja nad nowatorskim ujęciem problemów sztuki i techniki tworzyć ma bazę do określenia specjalistycznych oraz wspólnych metod oceny zjawisk w tym zakresie.

Szczegółowe informacje w załączniku:

Komunikat nr 1

baner-staz na start 262
JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG_Konkursy_WBAiIS
JG pomoc dla amelii 4
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja