Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

wydzia

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

dr inż. Małgorzata Sztubecka, dr inż. Jacek Sztubecki

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem

dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka

Pełnomocnik Dziekana ds. wynalazczości

dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu USOS

dr inż. Łukasz Mrozik, dr inż. Damian Iwanowicz

Pełnomocnik Dziekana ds.  strony internetowej Wydziału

dr inż. Jarosław Gajewski 

Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS+

dr inż. Jarosław Górecki

Redaktor Działowy Wydawnictw Uczelnianych UTP

dr inż. Krzysztof Pawłowski

Kronikarz wydziałowy

dr inż. Małgorzata Sztubecka

baner-staz na start 262
JG RODO WBAiIS
JG Facebook v3
JG_Konkursy_WBAiIS
JG pomoc dla amelii 4
JG_v1_Konferencje
modul_niepelnosprawni
JG_Podyplomowe_v3jpg
usosweb
modul_wyszukiwarka

Nawigacja