Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

wydzia

Inżynieria Lądowa i Transport

Rada Dyscypliny Naukowej

- Inżynieria lądowa i transport -

 

dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. UTP - przewodnicząca Rady naukowej

dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. UTP

dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. UTP

dr hab. inż. Olesia Maksymovych, prof. UTP

dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UTP

dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. UTP

dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz

dr inż. Adam Bujarkiewicz

dr inż. Jacek Chmielewski

dr inż. Aleksandra Gorączko

dr inż. Jarosław Górecki

dr inż. Tomasz Janiak

dr inż. Anna Kaczmarek

dr inż. Magdalena Lachowicz

dr inż. Magdalena Nakielska

dr inż. Krzysztof Napieraj

dr inż. Krzysztof Pawłowski

dr Marek Ramczyk

dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka

dr inż. Kinga Szopińska

dr inż. Małgorzata Sztubecka

dr inż. Jacek Sztubecki

dr inż. Szymon Topoliński

Nawigacja