Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

wydzia

Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Rada Dyscypliny Naukowej

- Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki -

 

dr Katarzyna Tretyn-Zečević - przewodnicząca Rady naukowej

prof. dr hab. Remigiusz Grochal

prof. dr hab. Aleksandra Simińska

dr hab. Anna Bochenek, prof. UTP

dr hab. Anna Frąckiewicz

dr Urszula Czarnowska

dr Barbara Linowiecka

dr Piotr Tołoczko

mgr Aleksandra Czajka

mgr Sara Gackowska

mgr Mikołaj Lubczyński

mgr Agnieszka Mierzwa

mgr Magdalena Rucińska

mgr Ariel Śliwiński

mgr Agnieszka Walther

mgr Julia Wleklińska

oraz pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej:

dr hab. Małgorzata Andrzejewska

dr hab. Romuald Fajtanowski

dr Marcin Jędrzak

dr Ewa Raczyńska-Mąkowska

dr Monika Rak

mgr Piotr Grygorkiewicz

mgr Joanna Sichel

mgr Anita Szymankiewicz 

Nawigacja