Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Rady Programowe

Rada Programowa kierunku Architektura

- dr inż. arch. Małgorzata Kaus – przewodnicząca

- dr Daria Bręczewska-Kulesza – sekretarz

- dr inż. arch. Aleksander Furmanek

- dr inż. arch. Robert Łucka

- dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. uczelni

- Katarzyna Januszewska

- mgr inż. arch. Adam Popielewski

Rada Programowa kierunku Architektura wnętrz

- prof. dr hab. Remigiusz Grochal – przewodniczący

- dr Agnieszka Mierzwa

- dr Piotr Tołoczko

- dr Katarzyna Tretyn-Zecević

- dr hab. Edward Saliński, prof. uczelni

- Izabela Haza

- mgr Anna Zielińska

Rada Programowa kierunku Budownictwo

- dr inż. Tomasz Janiak – przewodniczący

- dr inż. Grzegorz Bebyn

- dr inż. Rafał Tews – sekretarz

- dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. uczelni

- Marta Szóstakowska

- mgr inż. Marek Żółtowski

Rada Programowa kierunku Geodezja i kartografia

- dr inż. Jacek Sztubecki – przewodniczący

- dr inż. Adam Bujarkiewicz  – sekretarz

- dr inż. Jacek Chmielwewski

- dr inż. Marcin Malinowski

- Robert Mirus

- mgr Danuta Kosieniak

Rada Programowa kierunku Inżynieria Środowiska

- dr inż. Rafał Pasela – przewodniczący

- prof. dr hab. inż. Janusz Bujak

- dr inż. Magdalena Nakielska

- dr inż. Kinga Szopińska

- dr inż. Małgorzata Sztubecka – sekretarz

- Jacek Działdowski

- mgr inż. Edward Smentek

Nawigacja