DZIEKANAT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY i INŻYNIERII ŚRODOWISKA (WBAiIŚ)

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Budynek C (dawny 2.4), pok. 100 – 106

email dzwbiis@utp.edu.pl

Kierownik Dziekanatu: Małgorzata Tomaszewska

W czasie pandemii Dziekanat czynny jest dla studentów:

wtorek, czwartek, piątek

w godzinach od 10:00 do 13:00

oraz w soboty zjazdowe od 10:00 do 12:00

Zaleca się w pierwszej kolejności kontakt mailowy lub telefoniczny.

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w oryginale zaleca się przesłanie za pośrednictwem poczty.

Przepraszamy za utrudnienia.

Imię i NazwiskoPokój KontaktInformacje dodatkowe
lic. Jonasz Roguski
specjalista ds. administracyjno-finansowych
mgr Aleksandra Pietras-Lech
specjalista ds. finansowo-administracyjnych
C 102Tel. (52) 340-81-66
Jonasz.Roguski@utp.edu.pl
pełnomocnik dziekana ds. finansowo-administracyjnych
lic. Anna Jaczyńska
specjalista ds. administracyjnych
B 126Tel. (52) 340-84-15
Anna.Jaczynska@utp.edu.pl
sprawy kadrowe i osobowe pracowników wydziału, sprawy bieżące
mgr Joanna Korpal
specjalista ds. dydaktycznych
C 104Tel. (52) 340-85-32
Joanna.Korpal@utp.edu.pl
kierunek „inżynieria środowiska”,
kierunek  „architektura”, stypendia socjalne,
dla niepełnosprawnych,  zapomogi
Sylwia Makowiecka
specjalista ds. dydaktycznych
C 104Tel. (52) 340-85-39
Sylwia.Makowiecka@utp.edu.pl
kierunek „budownictwo” studia niestacjonarne, kierunek „architektura wnętrz” , stypendia socjalne
inż. Katarzyna Włodarczyk
starszy specjalista ds. administracyjnych
C 104Tel. (52) 340-85-19
Katarzyna.Wlodarczyk@utp.edu.pl
kierunek „budownictwo” studia stacjonarne, kierunek „geodezja i kartografia” , stypendia rektorskie
mgr Aneta Durczak
specjalista ds. administracyjnych
C 103Tel. (52) 340-84-01
Aneta.Durczak@utp.edu.pl
sprawy związane z działalnością naukowo-badawczą pracowników Wydziału
mgr inż. Agata Bukaluk
specjalista ds. certyfikacji i walidacji
F 209Tel. (52) 340-87-31
Agata.Bukaluk@utp.edu.pl
Małgorzata Tomaszewska
specjalista kierujący dziekanatem
C 105Tel. (52) 340 85 00
Faks (52) 340 80 55
Malgorzata.Tomaszewska@utp.edu.pl