Dziekan
dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. uczelni
email: Maciej.Dutkiewicz@utp.edu.pl
tel.:(52) 340-85-00
telefaks: (52) 340-80-55
Sekretariat: bud. C / pok. C 105a
ul. Prof. S.Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. uczelni
email: wbaiis.prodziekan@utp.edu.pl
tel.:(52) 340-85-11
telefaks: (52) 340-84-25
Sekretariat: bud. C / pok. C 101
ul. Prof. S.Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz