Dziekan
dr hab. inż. Jan Kempa, prof. uczelni
email: dzwbiis@utp.edu.pl
tel.:(52) 340-85-00
telefaks: (52) 340-80-55
Sekretariat: bud. C / pok. C 105a
ul. Prof. S.Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
dr Marek Ramczyk
email: Marek.Ramczyk@utp.edu.pl
tel.:(52) 340-85-11
telefaks: (52) 340-84-25
Sekretariat: bud. C / pok. C 101
ul. Prof. S.Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
dr inż. Krzysztof Pawłowski
email: Krzysztof.Pawlowski@utp.edu.pl
tel.:(52) 340-84-02
telefaks: (52) 340-84-25
Sekretariat: bud. C / pok. C 102
ul. Prof. S.Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz