Main Menu Top Menu

Faculty staff

13 May 2021

1200px-Flag_of_Poland.svg

INFORMATION IN POLISH:

Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki MAJ 2021

1

Stypendia L’Oréal Dla Kobiet i Nauki dla magistrantek, doktorantek i habilitantek, nauki o życiu

Termin: 11 maja 2021

http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/

2

 EIT Food Innovator Fellowship – międzynarodowy program szkoleniowy dla innowatorów po doktoracie odpowiadający globalnym wyzwaniom żywieniowym

Termin: 14 maja 2021

https://www.eitfood.eu/projects/innovator-fellowship

3

Nagroda im. Prof. T. Kotarbińskiego za wybitne dzieła z zakresu nauk humanistycznych

Termin: 15 maja 2021

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/ntk-vii-edycja-2021

4

Wybrany kraj – (NAWA) program stypendialny im. M. Bekkera na wyjazdy doktorantów i osób po doktoracie do zagranicznych ośrodków badawczych na całym świecie

Termin: 25 maja 2021

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

5

Europa – stypendia Polskiej Akademii Umiejętności, archeologia śródziemnomorska, historia, historia sztuki, filologia klasyczna i historia filozofii

Termin: 28 maja 2021

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich

6

USA – Fulbright Junior Research Award – dla osób przygotowujących rozprawę doktorską oraz Fulbright Senior Award – dla pracowników naukowych na realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych

Termin: 28 maja 2021

https://fulbright.edu.pl/junior-award/

 

https://fulbright.edu.pl/senior-award

7

USA – Fulbright STEM Impact Award, dla badaczy z dziedzin STEM na realizację krótkoterminowego projektu oraz poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji i pisania wniosków grantowych

Termin: 28 maja 2021

https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

8

Francja/Polska – stypendia Instytutu Francuskiego na doktorat cotutelle i codirection

Termin: 18 maja 2021

https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-doktorat-cotutellecodirection

9

Włochy (Rzym) – stypendia Fundacji Lemmermanna dla doktorantów (kultura rzymska)

Termin: 31 maja 2020

https://www.lemmermann-foundation.org/

10

Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny

Termin: 1 czerwca 2021

https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

11

Polska – Nagrody Naukowe „Polityki” dla młodych naukowców z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, o życiu i technicznych

Termin: 13 czerwca 2021

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,zapraszamy-do-21-edycji-nagrod-naukowych.read

12

Konkursy NCN: OPUS dla naukowców na każdym etapie kariery; PRELUDIUM dla naukowców nieposiadających stopnia doktora

Termin: 15 czerwca 2021

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

 

13

Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i osób po doktoracie

Termin: 15 czerwca 2021

https://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici

14

Włochy (Ca’ Foscari University of Venice) – stypendia MSCA COFUND dla naukowców po doktoracie

Termin: 30 czerwca 2021

https://www.unive.it/pag/40610/

15

Japonia – 2022 Research Fellowship Program dla naukowców po doktoracie do 49 r.ż., nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne

Termin: 30 czerwca 2021

http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

16

Granty badawcze i stypendia Fundacji Nutricia dla młodych i doświadczonych badaczy z zakresu żywienia człowieka

Termin: 30 czerwca 2021

https://fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/partnerstwo-i-nauka

17

Szwajcaria (Zurych) – ETH Zurich Postdoctoral Fellowships;

Termin: 1 września 2021

https://ethz.ch/en/research/research-promotion/eth-fellowships.html

18

Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1

Nabór ciągły do 10 grudnia 2024

https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis-1/ogloszenie

Programy z naborem otwartym przez cały rok:

1

Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

https://fapesp.br/en/visiting

2

Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave

3

Różne kraje EMBO – stypendia krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html#about

4

Dowolny kraj – stypendia EMBO dla naukowców po doktoracie

Termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku. Drugi piątek lutego i drugi piątek sierpnia

https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships.html#about

5

Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców po doktoracie z każdej dziedziny

Termin: non-stop. Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie.

https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship

 

Stypendia na przyjazd do Polski:

1

Program II im. Konstantego Kalinowskiego dla obywateli Białorusi na realizację projektów badawczych w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych, dotyczących transformacji

 

 

Termin: 15 maja 2021

https://studium.uw.edu.pl/program-im-kalinowskiego/dla-stypendystow-programu-im-k-kalinowskiego/

2

NAWA – program im. S. Ulama – przyjazdy naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał polskich jednostek poprzez włączanie się w projekty badawcze i dydaktykę.

Termin: 15 czerwca 2021

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

3

Program stypendialny PASIFIC (Marie Skłodowska-Curie COFUND), 2-letnie pobyty badawcze w wybranym instytucie PAN lub MIBMiK w Warszawie dla naukowców z całego świata w dowolnej dziedzinie nauki.

Termin: 30 czerwca 2021

https://informacje.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2933

20 April 2021​

1200px-Flag_of_Poland.svg

A leaflet about current grant calls can be downloaded below.

More information: aleksandra.mielczarek@utp.edu.pl

 
 

 

 

12 April 2021

1200px-Flag_of_Poland.svg

INFORMATION IN POLISH:

Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki KWIECIEŃ 2021

1

Europa – ERC Starting Grant dla badaczy 2 – 7 lat po doktoracie w dowolnej dziedzinie nauki

Termin: 8 kwietnia 2021

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/starting-grant

2

Różne kraje – stypendia EIT Food – staże w firmach z branży spożywczej dla studentów, doktorantów i absolwentów

Termin: 12 kwietnia 2021

http://timo.wz.uw.edu.pl/risfellowships/

3

Szwajcaria (Politechnika w Lozannie) – EPFL Global Leaders – międzynarodowy program stypendialny dla doktorantów

Termin: 15 kwietnia 2021

https://www.epfl.ch/education/phd/doctoral-studies-structure/customized-curricula/epflglobaleaders/about/

4

Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów

Termin: 15 kwietnia 2021

https://www.bfny.org/en/apply

5

Europa – ERC Consolidator Grant dla badaczy 7 – 12 lat po doktoracie w dowolnej dziedzinie nauki

Termin: 20 kwietnia 2021

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/consolidator-grant

6

Europa – ERCIM – Alain Bensoussan Fellowship Programme – stypendia dla doktorów

Termin: 30 kwietnia 2021

https://fellowship.ercim.eu/information

7

Niemcy – Stypendia DAAD na pobyty badawcze krótkoterminowe dla doktorantów i post-doków

Termin: 30 kwietnia 2021

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=36&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015434

8

Stypendia L’Oréal Dla Kobiet i Nauki, dla magistrantek, doktorantek i habilitantek, nauki o życiu

Termin: 11 maja 2021

http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/

9

 EIT Food Innovator Fellowship – międzynarodowy program szkoleniowy dla innowatorów po doktoracie odpowiadający globalnym wyzwaniom żywieniowym

Termin: 14 maja 2021

https://www.eitfood.eu/projects/innovator-fellowship

10

Wybrany kraj – (NAWA) program stypendialny im. M. Bekkera na wyjazdy doktorantów i osób po doktoracie do zagranicznych ośrodków badawczych na całym świecie

Termin: 25 maja 2021

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

11

Europa – stypendia Polskiej Akademii Umiejętności, archeologia śródziemnomorska, historia, historia sztuki, filologia klasyczna i historia filozofii

Termin: 28 maja 2021

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich

12

USA – Fulbright Junior Research Award – dla osób przygotowujących rozprawę doktorską oraz Fulbright Senior Award – dla pracowników naukowych na realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych

 

Termin: 28 maja 2021

https://fulbright.edu.pl/junior-award/

https://fulbright.edu.pl/senior-award

13

USA – Fulbright STEM Impact Award, dla badaczy z dziedzin STEM na realizację krótkoterminowego projektu oraz poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji i pisania wniosków grantowych

Termin: 28 maja 2021

https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

14

Francja/Polska – stypendia Instytutu Francuskiego na doktorat cotutelle i codirection

Termin: 18 maja 2021

https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-doktorat-cotutellecodirection

15

Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny

Termin: 1 czerwca 2021

https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

16

Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i osób po doktoracie

Termin: 15 czerwca 2021

https://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici

17

Konkursy NCN: OPUS dla naukowców na każdym etapie kariery; PRELUDIUM dla naukowców nieposiadających stopnia doktora

Termin: 15 czerwca 2021

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

18

NCN i NCBR – konkurs TANGO na projekty dot. komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych

Termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2021 z podziałem na rundy

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango5

19

Japonia – 2022 Research Fellowship Program dla naukowców po doktoracie do 49 r.ż., nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne

Termin: 30 czerwca 2021

http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

20

Granty badawcze i stypendia Fundacji Nutricia dla młodych i doświadczonych badaczy z zakresu żywienia człowieka

Termin: 30 czerwca 2021

https://fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/partnerstwo-i-nauka

21

Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1

Termin: Nabór ciągły do 10 grudnia 2024

https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis-1/ogloszenie

22

   

Programy z naborem otwartym przez cały rok:

1

Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

https://fapesp.br/en/visiting

2

Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave

3

Różne kraje EMBO – stypendia krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html#about

4

Dowolny kraj – stypendia EMBO dla naukowców po doktoracie

Termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku. Drugi piątek lutego i drugi piątek sierpnia

https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships.html#about

 

 

Stypendia na przyjazd do Polski:

1

Program stypendialny PASIFIC (Marie Skłodowska-Curie COFUND) na 2-letnie pobyty badawcze w wybranym instytucie PAN lub w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie dla naukowców z całego świata w dowolnej dziedzinie nauki.

Termin: 30 czerwca 2021

https://informacje.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2933

2

NAWA – program im. S. Ulama – przyjazdy naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał polskich jednostek poprzez włączanie się w projekty badawcze i dydaktykę

Termin: 15 czerwca 2021

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

10 March 2021

1200px-Flag_of_Poland.svg

INFORMATION IN POLISH:

Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki MARZEC 2021

1

Szwajcaria (CERN) – Scientific Associates – dostęp do infrastruktury CERN

Termin: 12 marca 2021 (12:00 CEST)

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999720548034-scientific-associateship

2

 Corresponding Associates – granty dla badaczy i wykładowców

Termin: 13 marca 2021 (12:00 CEST)

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999720548167-corresponding-associateship

3

NCN – konkurs Sonatina dla młodych badaczy po doktoracie lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r.

Termin: 15 marca 2021

https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/01_granty_i_stypendia_styczen_2021.pdf

4

Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – Visegrad Scholarship Porgram – stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie

Termin: 15 marca 2021

https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

5

NCBR – program „Lider” dla doktorantów i nauczycieli akademickich na realizację własnych projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie.

Termin: 18 marca 2021

https://archiwum.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xii-edycja/

6

Włochy – program wymiany naukowej CANALETTO pomiędzy polsko-włoskimi zespołami badawczymi

Termin: 19 marca 2021

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-wlochami

7

Szwajcaria (CERN) – Doctoral Student Programme

Termin: 24 marca 2021

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999727905858-doctoral-student-programme

8

Włochy (Rzym) – stypendia dla doktorantów (Rzym i kultura rzymska)

Termin: 19 marca 2021

https://www.lemmermann-foundation.org/

9

Japonia – 7 stypendiów na studia podyplomowe dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed doktoratem) do 35 r.ż.

Termin: 31 marca 2021

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2020/naukowcy#wietnam

10

Europa – ERC Starting Grant dla badaczy 2 – 7 lat po doktoracie w dowolnej dziedzinie nauki

Termin: 8 kwietnia 2021

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/starting-grant

11

Szwajcaria (Politechnika w Lozannie) – EPFL Global Leaders – międzynarodowy program stypendialny dla doktorantów

Termin: 15 kwietnia 2021

https://www.epfl.ch/education/phd/doctoral-studies-structure/customized-curricula/epflglobaleaders/about/

12

Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów

 

Termin: 15 kwietnia 2021

https://www.bfny.org/en/apply

13

Europa – ERCIM – Alain Bensoussan Fellowship Programme – stypendia dla doktorów

Termin: 30 kwietnia 2021

https://fellowship.ercim.eu/information

14

Niemcy – Stypendia DAAD na pobyty badawcze krótkoterminowe dla doktorantów i post-doków

Termin: 30 kwietnia 2021

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=36&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015434

15

 EIT Food Innovator Fellowship – międzynarodowy program szkoleniowy dla innowatorów po doktoracie odpowiadający globalnym wyzwaniom żywieniowym

Termin: 14 maja 2021

https://www.eitfood.eu/projects/innovator-fellowship

16

Europa – stypendia Polskiej Akademii Umiejętności, archeologia śródziemnomorska, historia, historia sztuki, filologia klasyczna i historia filozofii

Termin: 21 maja 2021

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich

17

USA – Fulbright Junior Research Award – dla osób przygotowujących rozprawę doktorską oraz Fulbright Senior Award – dla pracowników naukowych na realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych

Termin: 28 maja 2021

https://fulbright.edu.pl/junior-award/

https://fulbright.edu.pl/senior-award

18

USA – Fulbright STEM Impact Award, dla badaczy z dziedzin STEM na realizację krótkoterminowego projektu oraz poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji i pisania wniosków grantowych

Termin: 28 maja 2021

https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

19

Francja/Polska – stypendia Instytutu Francuskiego na doktorat cotutelle i codirection

Termin: kolejna edycja w maju 2021

https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-doktorat-cotutellecodirection

20

Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny

Termin: 1 czerwca 2021

https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

21

NCN i NCBR – konkurs TANGO na projekty dot. komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych

Termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2021 z podziałem na rundy

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango5

22

Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1

Termin: Nabór ciągły do 10 grudnia 2024

https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis-1/ogloszenie

Programy z naborem otwartym przez cały rok:

1

Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

https://fapesp.br/en/visiting

2

Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave

3

Różne kraje EMBO – stypendia krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html#about

4

Dowolny kraj – stypendia EMBO dla naukowców po doktoracie

Termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku. Drugi piątek lutego i drugi piątek sierpnia

https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships.html#about

 

Stypendia na przyjazd do Polski:

1

Program stypendialny PASIFIC (Marie Skłodowska-Curie COFUND) na 2-letnie pobyty badawcze w wybranym instytucie PAN lub w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie dla naukowców z całego świata w dowolnej dziedzinie nauki.

Termin: 30 czerwca 2021

https://informacje.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2933

2

Fulbright Specialist Program – możliwość zaproszenia Amerykańskich specjalistów do prowadzenia zajęć, warsztatów, realizacji wspólnych projektów badawczych itp.

Termin: 15 marca 2021

https://fulbright.edu.pl/specialist/

 
 

 

 

5 March 2021

Dear colleagues,

Thank you for taking part in the second session on the BUP’s Space Bridge 2.0 seminar series.

If you missed some part of the session or if you wish to rewatch it, you can now find all the presentations available online on our YouTube page.

  1. Part 1 – Madeleine Granvik and Elena Pilgun
  2. Part 2 – Irina Danilovich
  3. Part 3 – Tim Schlender
  4. Part 4 – Tatiana Tabalchuk
  5. Part 5 – Nina Sukhovilo
  6. Part 6 – Maria Falaleeva
  7. Part 7- Anastasiya Ihnatovich

We would also like to take the opportunity to invite you to our next session, hosted together with the Kaliningrad State Technical University. This session will focus on Interdisciplinary solutions to sustainability issues in the Baltic Sea Region, with a variety of both speakers and topics. You can read more about the invited speakers, as well as register for the session on our BUP website.

Welcome!

Best regards,

The BUP team through

Pontus Ambros

Project administrator
The Baltic University Programme
Uppsala University

 
 

 

 

9 February 2021

1200px-Flag_of_Poland.svg

INFORMATION IN POLISH:

 

Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki GRUDZIEŃ 2020

1

Japonia – stypendia badawcze Canon Foundation dla osób przynajmniej z tytułem mgr w dowolnej dziedzinie nauki

Termin: 15 lutego 2021

https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/

2

7 krajów – międzynarodowy program doktorski Intercept MDS (MSCA Innovative Training Network)

Termin: 23 lutego 2021

http://intercept-mds.eu/apply-now/

3

Szwajcaria (CERN) – stypendia dla doktorantów i naukowców po doktoracie

Termin: 1 marca 2021

https://careers.smartrecruiters.com/CERN/fellowships

4

Irlandia – program stypendialny ADMIRE (Marie Skłodowska-Curie COFUND), 6 stypendiów podoktorskich z nauk o materiałach

Termin: 1 marca 2021

http://ambercentre.ie/site/admire

5

Hiszpania (Universidad de Deusto) – program stypendialny (MSCA CoFUND) dla doktorantów

Termin: 5 marca 2021

https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/phd-1/dirscofund/candidaturas

6

NCN – konkurs Sonatina dla młodych badaczy po doktoracie lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r.

Termin: 15 marca 2021

https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/01_granty_i_stypendia_styczen_2021.pdf

7

Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – Visegrad Scholarship Porgram – stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie

Termin: 15 marca 2021

https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

8

NCBR – program „Lider” dla doktorantów i nauczycieli akademickich na realizację własnych projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie.

Termin: 18 marca 2021

https://archiwum.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xii-edycja/

9

Włochy – program wymiany naukowej CANALETTO pomiędzy polsko-włoskimi zespołami badawczymi

Termin: 19 marca 2021

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-wlochami

10

Szwajcaria (CERN) – Doctoral Student Programme

Termin: 24 marca 2021

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999727905858-doctoral-student-programme

11

Włochy (Rzym) – stypendia dla doktorantów (Rzym i kultura rzymska)

Termin: 19 marca 2021

https://www.lemmermann-foundation.org/

12

Japonia – 7 stypendiów na studia podyplomowe dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed doktoratem) do 35 r.ż.

Termin: 31 marca 2021

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2020/naukowcy#wietnam

13

Szwajcaria (Politechnika w Lozannie) – EPFL Global Leaders – międzynarodowy program stypendialny dla doktorantów

Termin: 15 kwietnia 2021

https://www.epfl.ch/education/phd/doctoral-studies-structure/customized-curricula/epflglobaleaders/about/

14

Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów

 

 

Termin: 15 kwietnia 2021

https://www.bfny.org/en/apply

15

Europa – ERCIM – Alain Bensoussan Fellowship Programme – stypendia dla doktorów

Termin: 30 kwietnia 2021

https://fellowship.ercim.eu/information

16

Niemcy – Stypendia DAAD na pobyty badawcze krótkoterminowe dla doktorantów i post-doków

Termin: 30 kwietnia 2021

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=36&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015434

17

Francja/Polska – stypendia Instytutu Francuskiego na doktorat cotutelle i codirection

Termin: kolejna edycja w maju 2021

https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-doktorat-cotutellecodirection

18

Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny

Termin: 1 czerwca 2021

https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

19

NCN i NCBR – konkurs TANGO na projekty dot. komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych

Termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2021 z podziałem na rundy

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango5

20

Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1

Termin: Nabór ciągły do 10 grudnia 2024

https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis-1/ogloszenie

 

Programy z naborem otwartym przez cały rok:

1

Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

https://fapesp.br/en/visiting

2

Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave

3

Różne kraje EMBO – stypendia krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html#about

4

Dowolny kraj – stypendia EMBO dla naukowców po doktoracie

Termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku. Drugi piątek lutego i drugi piątek sierpnia

https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships.html#about

 

Stypendia na przyjazd do Polski:

1

Program stypendialny PASIFIC (Marie Skłodowska-Curie COFUND) na 2-letnie pobyty badawcze w wybranym instytucie PAN lub w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie dla naukowców z całego świata w dowolnej dziedzinie nauki.

Termin: 30 czerwca 2021

https://informacje.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2933

2

Fulbright Specialist Program – możliwość zaproszenia Amerykańskich specjalistów do prowadzenia zajęć, warsztatów, realizacji wspólnych projektów badawczych itp.

Termin: 15 marca 2021

https://fulbright.edu.pl/specialist/

3 February 2021

Invitation to contribute to one study “Deploying Digitalisation and Artificial Intelligence in Sustainable Development Research”​

Reseacher teams led by the The European School of Sustainability Science and Research (ESSSR) https://esssr.eu/ and the International Sustainable Development Research Programme (IUSDRP) https://www.haw-hamburg.de/ftz-nk/programme/iusdrp.html are inviting expressions of interest for the study “Deploying Digitalisation and Artificial Intelligence in Sustainable Development
Research” leading to a paper to be published in a major journal.

 
We are looking for expressions of interest from colleagues working on these topics (i.e. digitalisation and sustainable development or AI and sustainable development), and who might be able to contribute, and be listed as co-authors. A good opportunity for professional and personal development.
 
Expressions of interest consisting of a short introduction (i.e. full name, current position, organisation and e-mail) and statement of the expertise/experience on the topics, should be sent to the IUSDRP team at: iusdrp@ls.haw-hamburg.de by 5th February 2021.

2 February 2021

15 April 2021​