KATEDRA BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Budynek B (dawny 2.2)

tel. (52) 340-86-79 / e-mail:  krzypaw@utp.edu.pl

Kierownik Katedry: dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni

Imię i NazwiskoPokójKontaktInformacje dodatkowe
dr inż.
Krzysztof Pawłowski
profesor badawczo-dydaktyczny
B 118tel. 52 340-85-50
krzypaw@utp.edu.pl
Konsultacje
prof. dr inż.
Mirosław Skibniewski
profesor badawczy
B 112btel. 52 340-99-35
Miroslaw.Skibniewski@utp.edu.pl
Konsultacje
dr hab. inż.
Olesia Maksymovych
profesor badawczo-dydaktyczny
F 204tel. 52 340-86-06
Olesia.Maksymovych@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Jarosław Górecki
adiunkt badawczo-dydaktyczny
B 114tel. 52 374-99-61
Jaroslaw.Gorecki@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Magdalena Lachowicz
adiunkt badawczo-dydaktyczny
B 110tel. 52 340-85-24
Magdalena.Lachowicz@utp.edu.pl
Konsultacje
mgr inż.
Agnieszka Brak
asystent dydaktyczny
B 113tel. 52 340-84-08
Agnieszka.Brak@utp.edu.pl
Konsultacje
mgr inż.
Łukasz Lewandowski
asystent dydaktyczny
B017tel. 52 340-80-41 Lukasz.Lewandowski@utp.edu.plKonsultacje
mgr inż.
Karol Pietrzak
asystent dydaktyczny
B 113tel. 52 340-84-08
Karol.Pietrzak@utp.edu.pl
Konsultacje

AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA NAUKOWE

 • Czynniki determinujące budownictwo zrównoważone z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych
 • Kształtowanie rozwiązań materiałowych elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii
 • Nowoczesne technologie stosowane w budownictwie
 • Inżynieria procesów budowlanych
 • Wdrożenie koncepcji Circular Economy w przedsięwzięciach inwestycyjno-budowlanych
 • Implementacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach budowlanych
 • Analiza ryzyka kosztów przedsięwzięć budowlanych
 • Niezawodność procesów konstrukcyjno – budowlanych
 • Wytrzymałość i trwałość kompozytowych elementów konstrukcyjnych; stan naprężenia płyt anizotropowych z inkluzjami, otworami, pęknięciami i szczelinami; optymalizacja kształtu płyt
 • Predykcja hałasu drogowego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych /otwarty przewód doktorski mgr inż. Karola Pietrzaka; promotor pracy: dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW/
 • Zmienność parametrów ekspansywności iłów podłoża geotechnicznego rejonu Bydgoszczy /otwarty przewód doktorski mgr inż. Agnieszki Brak; promotor: dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska, prof. nadzw. UW, promotor pomocniczy: dr inż. Szymon Topoliński/
 • Charakterystyka i budowa oraz dekoracyjny wystrój żeliwnych schodów Torunia na tle wybranych przykładów /otwarty przewód doktorski mgr inż. arch. Łukasza Lewandowskiego; promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman/

OFERTA PROWADZONYCH BADAŃ DLA OTOCZENIA GOSPODARCZEGO

 • Kształtowanie i eksploatacja elementów obudowy budynków z uwzględnieniem zjawisk cieplno-wilgotnościowych
 • Projektowanie elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) w aspekcie wymagań prawnych
 • Analizy w zakresie energochłonności nowo projektowanych i istniejących budynków
 • Projekty technologii i organizacji budowy; kosztorysy ofertowe, projekty restrukturyzacji i wyceny przedsiębiorstw
 • Analizy techniczno-ekonomiczne przedsięwzięć termomodernizacyjnych
 • Analizy techniczno-ekonomiczno-środowiskowe przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych
 • Ocena ryzyka kosztów przedsięwzięć budowlanych
 • Organizacja procesów inwestycyjno – budowlanych z uwzględnieniem zjawisk niezawodności tych procesów
 • Badania hałasu komunikacyjnego. Pomiary hałasu drogowego dla wybranej lokalizacji. Predykcja hałasu przy użyciu sztucznych sieci neuronowych
 • Pomiary wydajności maszyn budowlanych
 • Optymalizacja procesów logistycznych
 • Analiza zastosowania nowoczesnych technologii w budownictwie

WYKAZ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA DO REALIZACJI OFERTY BADAWCZO-WDROŻENIOWEJ

 • Oprogramowanie do analizy przepływu ciepła w polu dwuwymiarowym
  i trójwymiarowym
 • Oprogramowanie do modelowania statystycznego

WYKAZ REALIZOWANYCH PRAC
BADAWCZO-WDROŻENIOWYCH

 • Opinie i ekspertyzy budowlane
 • Ocena parametrów fizykalnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych stosowanych w budownictwie w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych
 • Realizacja Badań Zleconych (BZ) dot. komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Analizy techniczno-ekonomiczno-środowiskowe przedsięwzięć inwestycyjnych sektora energetycznego

WYKAZ ORGANIZOWANYCH KONFERENCJI

 • Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Budownictwo zrównoważone” (edycja I – 2016 r., edycja II – 2017 r.),
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu CEPPIS – Civil Engineering: Present Problems, Innovative Solutions (edycja I – 2015 r., kolejne w poszczególnych latach)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Wykaz publikacji pracowników Katedry Budownictwa Zrównoważonego dostępny w bazie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy:

http://www.bg.utp.edu.pl/expertus/bib/