KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ, TRANSPORTU I GEOTECHNIKI

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Budynek F pok. 309

tel. 52 340–84–36 / fax. 52 340–84–91 /  e-mail: zikwb@utp.edu.pl

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Jan Kempa, prof. uczelni

Imię i NazwiskoPokójKontaktInformacje dodatkowe
prof. dr hab. inż.
Maciej Kordian Kumor
profesor
B 107tel. 52 340-84-08
mkkumor@utp.edu.pl
kgeotech@utp.edu.pl
Konsultacje
dr hab. inż.
Jan Kempa
prof. uczelni
F 210tel. 52 340-84-92
janke@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Jacek Chmielewski
adiunkt
F 213tel. 52 340-86-21
jacek-ch@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Grzegorz Bebyn
adiunkt
F 212tel. 52 340-86-07
bebyng@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Aleksandra Gorączko
adiunkt
B 105tel. 52 340-81-87
agora@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Damian Iwanowicz
adiunkt
F 215tel. 52 340-84-47
Damian.Iwanowicz@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Marcin Karwasz
adiunkt
F 216tel. 52 340-81-78
marcin.karwasz@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Radosław Klusek
adiunkt
F 216tel. 52 340-81-78
Radoslaw.Klusek@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Łukasz Kumor
adiunkt
B 104tel. 602-294-777
Lukasz.Kumor@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Szymon Topoliński
adiunkt
B 104tel. 52 340-81-57
Szymon.Topolinski@utp.edu.pl
Konsultacje
mgr inż.
Paulina Olenkowicz-Trempała
asystent
F 214tel. 52 340-86-18
Paulina.Olenkowicz-Trempala@utp.edu.pl
Konsultacje
mgr inż.
Damian Wiśniewski

asystent
F 215tel. 52 340-84-47
Damian.Wisniewski@utp.edu.pl
Konsultacje
mgr
Zofia Rudnicka

specjalista
F 211tel. 52 340-84-36
zikwb@utp.edu.pl
Zofia.Rudnicka@utp.edu.pl
mgr
Dominika Lipińska

starszy specjalista
F 211Dominika.Lipinska@utp.edu.pl

Prace naukowo-badawcze

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Matematyczne modelowanie ruchu drogowego
 • Badania ruchu drogowego
 • Prognozowanie ruchu drogowego
 • Przestrzenne analizy ruchu na sieci dróg
 • Geometryczne kształtowanie dróg, ulic, skrzyżowań i węzłów drogowych
 • Planowanie drogowych systemów transportowych
 • Planowanie systemu transportu publicznego
 • Ocena funkcjonowania transportu publicznego
 • Badania materiałów i nawierzchni drogowych
 • Wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie drogowym.

Oferta badawczo-wdrożeniowa

 • Prace naukowo-badawcze, studialne, projektowe, ekspertyzy i opinie z zakresu inżynierii ruchu drogowego
 • Analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Audyty i raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Studia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Studia transportowe
 • Kompleksowe badania ruchu drogowego
 • Prognozowanie ruchu drogowego
 • Prognozowanie przewozów pasażerskich w transporcie publicznym
 • Koncepcje i projekty infrastruktury drogowej
 • Studia wykonalności przedsięwzięć drogowych
 • Planowanie transportu publicznego
 • Oceny funkcjonowania transportu publicznego
 • Zarządzanie i organizacja ruchu drogowego
 • Sterowanie ruchem drogowym
 • Przestrzenne analizy ruchu na sieci dróg
 • Wdrażanie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie drogami i ruchem drogowym (WZDR), w tym ewidencja dróg i obiektów mostowych, zarządzanie pasem drogowym, itp.
 • Badanie materiałów i nawierzchni drogowych
 • Inteligentne systemy transportowe
 • Diagnostyka nawierzchni drogowych
 • Zastosowanie popiołów lotnych i włókna celulozowego do mieszanek mineralno-bitumicznych
 • Wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie drogowym
 • Ocena właściwości fizykomechanicznych podłoża gruntowego: wskaźnik zagęszczenia płytą HMP, VSS, Proctora, stopień zagęszczenia metodą DPL
 • Ocena właściwości fizykomechanicznych warstw nawierzchni MMA: skład mieszanki MA (ekstrakcja), odporność na okleinowanie MMA, wskaźnik zagęszczenia MMA, stabilność wg Marshalla, analiza sitowa kruszywa. Aparatura badawcza
 • Do pomiaru cech geometrycznych drogi oraz charakterystyk ruchowych pojazdu: unikalne urządzenie do pomiaru cech geometrycznych drogi, przyspieszania i opóźniania samochodu wraz z oprogramowaniem.
 • Do automatycznego pomiaru prędkości, natężeń ruchu oraz struktury rodzajowej ruchu: VIACOUNT – 2, NC – 90.
 • Do pomiaru parametrów trajektorii pojazdów: unikalne urządzenie do pomiaru toru ruchu pojazdu, wraz z oprogramowaniem, Do badań warstw konstrukcyjnych nawierzchni to m.in.:
 • ekstraktor ultradźwiękowy,
 • koleinomierz wraz z oprogramowaniem,
 • mieszarka mas bitumicznych,
 • płyta dynamiczna do badania zagęszczenia gruntów,
 • prasa do badania modułu sztywności pełzania MMA,
 • prasa żyratorowa,
 • wiertnica.

Przykłady realizacji

Opracowanie i wdrożenie w kilkunastu miastach w Polsce (np. Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Elbląga, Gliwic, Krakowa, Gdyni) oraz w zarządach dróg zamiejskich Informatycznego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Drogami i Ruchem Drogowym (WZDR) System WZDR został uhonorowany następującymi nagrodami i wyróżnieniami:

 • I nagrodą w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2008 – Usługi Techniczne, za projekt pod nazwą „Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego instrumentem nowoczesnego zarządzania kształtującego politykę dobrych praktyk w bezpieczeństwie ruchu drogowego i wprowadzania zmian w infrastrukturze drogowej” złożony przez Urząd Miasta Elbląga w dziedzinie transport, za zarządzanie d r o g a m i prowadzone w sposób komplementarny, odpowiadający wymogom systemowego traktowania miejskiej infrastruktury drogowej,
 • nagrodą III stopnia Wicepremiera Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze – 2002 rok,
 • II miejscem w krajowym konkursie na najciekawszy projekt z zakresu ‘Systemów Informacji Przestrzennej’ zorganizowanym przez „INTEGRAPH” – 1998 rok,
 • specjalnym wyróżnieniem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przez Redakcję „Polskich Dróg” i Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie (Honorowy Patronat Wicepremiera Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury) za wdrożenie Systemu – 2002 rok.
 • Raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wielu miast.
 • Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Studium transportowe dla kilku miast powiatu bydgoskiego i toruńskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Studia transportowe dla wielu obiektów o dużej generacji ruchu.
 • System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego.
 • Opracowanie Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit Kujawsko-Pomorski”.
 • Projekty sygnalizacji świetlnej wraz z koordynacją dla 51 skrzyżowaniach w Bydgoszczy funkcjonujących w układzie Inteligentnego Systemu Transportowego.
 • Model predykcji cech ruchu drogowego na potrzeby optymalizacji obszarowego sterowania ruchem drogowym w Bydgoszczy.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006) za opracowanie monografii: Bezpieczeństwo ruchu miejskiego (WKŁ, 2005), Badanie zagrożeń w ruchu drogowym (PAN, 2005).
 • Projekt węzła drogowego w Bydgoszczy