KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-769 Bydgoszcz

Budynek F, pok. F 222

 tel. (052) 340-84-11, fax. (052) 340-86-40

e-mail: macdut@utp.edu.pl

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. uczelni

Imię i NazwiskoPokójKontaktInformacje dodatkowe
prof. dr hab. inż.
Wojciech Radomski
profesor
F 204tel. 52 340-84-11
Wojciech.Radomski@utp.edu.pl
Konsultacje
dr hab. inż.
Dariusz Bajno
prof. uczelni
F 015tel. 52 340-84-64
Dariusz.Bajno@utp.edu.pl
Konsultacje
dr hab. inż.
Maciej Dutkiewicz
prof. uczelni
F 014tel. 52 340-84-71
macdut@utp.edu.pl
Konsultacje
dr hab. inż.
Irena Gołębiowska
prof. uczelni
F 006tel. 52 340-84-75
Irena.Golebiowska@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Jarosław Gajewski
adiunkt
F 018tel. 52 340-84-71
gajewskijarek@utp.edu.pl
http://www.gajewskijarek.com.pl/
Konsultacje
dr inż.
Łukasz Mrozik
adiunkt
F 018tel. 52 340-84-71
l.mrozik@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Rafał Tews
adiunkt
F 020tel. 52 340-84-79
rtews74@utp.edu.pl
Konsultacje
mgr inż.
Agnieszka Grzybowska
asystent
F 015tel. 52 340-84-64
agngru001@utp.edu.pl
Konsultacje
mgr inż.
Tomasz Lamparski
asystent
F 018tel. 52 340-84-71
tomasz.lamparski@utp.edu.pl
mgr inż.
Jakub Obszański
asystent
F 018tel. 52 340-84-71
jakub.obszanski@utp.edu.pl
Magdalena Szczupakowska
specjalista
F 222tel. 52 340-84-11
Magdalena.Szczupakowska@utp.edu.pl

Prace naukowo-badawcze

 • trwałość konstrukcji budowlanych
 • stosowanie zewnętrznych elementów stalowych do wzmacniania i naprawy istniejących belek i płyt żelbetowych szczególnie w mostach i konstrukcjach budowlanych
 • trwałość materiałów budowlanych, szczególnie betonów poddanych korozji chemicznej i atmosferycznej
 • badanie elementów betonowych poddanych korozji oraz ochrona betonu przed korozją chemiczną i atmosferyczną przez stosowanie betonów szczelnych lub powłok powierzchniowych
 • obniżanie poziomu drgań konstrukcji
 • dynamiczne problemy kontaktowe
 • propagacja fal w ośrodkach z warstwą tłumiącą
 • modelowanie porywistych wiatrów oraz ich wpływu na zachowanie napowietrznych linii energetycznych
 • modelowanie i analiza wrażliwości konstrukcji wysokich (wieże, maszty, kominy)

Oferta badawczo-wdrożeniowa

Katedra wyspecjalizowała się w:

 • ocenie stanu technicznego konstrukcji: aluminiowych, stalowych, betonowych, żelbetowych, drewnianych i murowych,
 • projektowaniu, renowacji i wzmocnień konstrukcji aluminiowych, stalowych, betonowych, żelbetowych, drewnianych i murowych,
 • ocenie szkodliwego wpływu drgań na konstrukcje oraz projektowaniu środków ochrony przed drganiami,
 • projektowaniu betonów, ochronie powierzchniowej betonów przed agresją fizykochemiczną, badaniu powłok powierzchniowych,
 • prognozowaniu mrozoodporności i trwałości betonu.

Katedra posiada możliwości wykonania prac w zakresie:

 • analizy wytrzymałości materiałów i kształtowania konstrukcji inżynierskich (optymalne kształtowanie konstrukcji, ekspertyzy: dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, związane z dopuszczalnymi obciążeniami obiektów budowlanych i inżynierskich, konstrukcji wsporczych pod maszyny, obiektów inżynierskich ochrony środowiska, w zakresie ochrony budynków i ludzi przed drganiami mechanicznymi),
 • projektowania obiektów budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego i komunalnego
  badań i oceny stanu technicznego wszelkiego rodzaju konstrukcji,
 • badań niszczących i nieniszczących konstrukcji i materiałów budowlanych w zakresie statycznym i dynamicznym oraz właściwości fizykomechanicznych stali, żelbetu i betonu, drewna, materiałów ceramicznych, tworzyw sztucznych,
 • oceny szkodliwości drgań mechanicznych w zakresie obliczeń budowli na wpływy parasejsmiczne, projektowania środków ochrony przed drganiami, obliczeń dynamicznych fundamentów pod maszyny, konstrukcji wsporczych, kominów przemysłowych,
 • doradztwa technicznego w zakresie konstrukcji budowlanych na etapie projektowania, realizacji oraz użytkowania.

Pracownicy Katedry pracują w systemie norm europejskich tzw. Eurokodów z serii:

 • PN-EN 1990 „Podstawy Projektowania Konstrukcji”
 • PN-EN 1991 „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje”
 • PN-EN 1992 „Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu”
 • PN-EN 1993 „Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych”
 • PN-EN 1994 „Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych”
 • PN-EN 1995 „Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych”

Prowadzimy szkolenia z zakresu stosowania „Eurokodów” w praktyce projektowej.