KATEDRA MECHANIKI KONSTRUKCJI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Budynek F, pok. F 222

Nr tel. (052)340-84-11 / fax (052)340-86-40

e-mail: kmb-sekr@utp.edu.pl

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. uczelni

Imię i NazwiskoPokójKontaktInformacje dodatkowe
prof. dr hab.
Mykhaylo Delyavskyy
profesor
F 205tel. 52 340-86-19
delyavmv@utp.edu.pl
Konsultacje
prof. dr hab. inż.
Adam Podhorecki
profesor
F 222tel. 52 340-86-47
podhorec@utp.edu.pl
Konsultacje
dr hab. inż.
Magdalena Dobiszewska
prof. uczelni
F 220tel. 52 340-86-36
Magdalena.Dobiszewska@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Adam Grabowski
adiunkt
F 202tel. 52 340-86-49
adamgrab@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Tomasz Janiak
adiunkt
F 202tel. 52 340-86-49
tomaszj@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Maria Olejniczak
adiunkt
F 221tel. 52 340-86-76
mariao@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Justyna Sobczak-Piąstka
adiunkt
F 219tel. 52 340-86-36
justynas@utp.edu.pl
Konsultacje
mgr inż.
Izabela Kasprzyk
asystent
F 218tel. 52 340-86-36
Izabela.Kasprzyk@utp.edu.pl
Konsultacje
mgr inż.
Magdalena Sosnowska
asystent
F 218tel. 52 340-86-36
Magdalena.Sosnowska@utp.edu.pl
Magdalena Szczupakowska
specjalista
F 222tel. 52 340-84-11
Magdalena.Szczupakowska@utp.edu.pl

Prace naukowo-badawcze

 • Modelowanie i rozwiązywanie problemów mechaniki ciała stałego,
 • Zastosowanie metod  numerycznych w analizie zagadnień mechaniki ciała stałego,
 • Modelowanie i badania doświadczalne elementów konstrukcji budowlanych,
 • Zagadnienia diagnostyki technicznej obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • Badania i analiza właściwości kompozytów cementowych.

Oferta badawczo-wdrożeniowa

 • Analiza możliwości wykorzystania dodatków mineralnych i odpadów przemysłowych w produkcji betonów i zapraw.
 • Projektowanie i badania betonów wysokowartościowych i betonów o założonych właściwościach.
 • Nieniszczące i niszczące badania konstrukcji budowlanych lub elementów konstrukcyjnych w zakresie wytrzymałości materiałów, nośności, trwałości i deformacji.
 • Badania, ekspertyzy, oceny stanu technicznego oraz ustalanie nośności obiektów budowlanych i inżynierskich lub ich elementów.
 • Ekspertyzy dotyczące awarii i katastrof budowlanych.
 • Projekty napraw, wzmocnień, renowacji i rewitalizacji obiektów budowlanych i inżynierskich (w tym wykonanych w technologii wielkopłytowej oraz zabytkowych).
 • Doradztwo techniczne w zakresie projektowania oraz realizacji konstrukcji budowlanych i inżynierskich, w szczególności w zakresie rozwiązań nietypowych i nowatorskich.