Kolegium Wydziałowe

Dziekan WBAiIŚ

dr hab. inż. Jan Kema, prof. uczelni

Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

dr Marek Ramczyk

Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju

dr inż. Krzysztof Pawłowski

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa i Transport”

dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. uczelni

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej „Sztuki plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki”

dr Katarzyna Tretyn-Zečević

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Architektura

dr inż. arch. Małgorzata Kaus

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Architektura wnętrz

prof. dr hab. Remigiusz Grochal

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Budownictwo

dr inż. Tomasz Janiak

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Geodezja i kartografia

dr inż. Jacek Sztubecki

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Inżynieria środowiska

dr inż. Rafał Pasela

Kierownik komórki organizacyjnej wydziału, której zadaniem jest obsługa administracyjna wydziału

Małgorzata Tomaszewska

Przedstawiciel samorządu studenckiego

Jakub Obszański