Kolegium Wydziałowe

dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. uczelni – Dziekan WBAiIŚ

dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. uczelni – Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa i Transport”

dr hab. Katarzyna Tretyn-Zečević, prof. uczelni – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej „Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki”

dr inż. arch. Małgorzata Kaus – Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Architektura

prof. dr hab. Remigiusz Grochal – Przewodniczący Rady Programowej kierunku Architektura wnętrz

dr inż. Anna Kaczmarek – Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Budownictwo

dr inż. Jacek Sztubecki – Przewodniczący Rady Programowej kierunku Geodezja i kartografia

prof. dr hab. inż. Janusz Bujak – Przewodniczący Rady Programowej kierunku Inżynieria Środowiska

_

dr inż. Jarosław Górecki

dr inż. Rafał Tews

Małgorzata Tomaszewska – Kierownik komórki organizacyjnej, której zadaniem jest obsługa administracyjna wydziału

Zuzanna Olech – Przedstawiciel samorządu studenckiego