online education WBAiIŚ

Decyzją Dziekana dr. hab. inż. Macieja Dutkiewicza zostały powołane osoby odpowiedzialne za koordynację nauczania zdalnego na WBAiIŚ.

Wszelkie pytania natury technicznej prosimy kierować do Koordynatorów.

Wydziałowy Koordynator w zakresie informatycznej i technicznej obsługi systemów wspierających uczenie się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

mgr inż. Damian Wiśniewski (kontakt: tel. 52 340-84-47, Damian.Wisniewski@utp.edu.pl)

Wydziałowy Koordynator ds. kształcenia na odległość

dr inż. Paweł Piekarski (kontakt: tel. 52 340-85-90, Pawel.Piekarski@utp.edu.pl)