Firma WAGRA Sp.z o. o. w Toruniu ul. Poznańska 184 składa ofertę zatrudnienia absolwenta Inżynierii Sanitarnej na stanowisko Inżynier Budowy. Profil działalności firmy to budowa sieci gazowych oraz energetyczne wykorzystanie biogazu składowiskowego. 

Osoba zatrudniona na stanowisku Inżyniera Budowy ma możliwość odbycia praktyki zawodowej, niezbędnej do uzyskania Uprawnień Budowlanych Wykonawczych.

Osoby chętnie do podjęcia zatrudnienia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

– e-mail: wagra@op.pl

– tel. 882 000 358 – Andrzej Rejewski