Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

dr hab. Anna Bochenek prof. uczelni (kontakt: tel. 52 340-85-22, Anna.Bochenek@utp.edu.pl)

dr inż. Małgorzata Sztubecka (kontakt: tel. 52 374-99-42 sztubecka@utp.edu.pl)

mgr inż. arch. Joanna Fiszer-Sozańska (kontakt: Joanna.Fiszer-Sozanska@utp.edu.pl)

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem

dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka (kontakt: tel. 52 340-86-36, justynas@utp.edu.pl)

Pełnomocnik Dziekana ds. wynalazczości

dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. uczelni (kontakt: tel. 52 340-86-89, Maria.Wesolowska@utp.edu.pl)

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu USOS

dr inż. Łukasz Mrozik (kontakt: tel. 52 340-84-71, l.mrozik@utp.edu.pl )

dr inż. Damian Iwanowicz (kontakt: tel. 52 340-84-47, Damian.Iwanowicz@utp.edu.pl)

Pełnomocnik Dziekana ds.  strony internetowej Wydziału

dr inż. Jarosław Gajewski (kontakt: tel. 52 340-84-71, gajewskijarek@utp.edu.pl)

Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS+

dr inż. Jarosław Górecki (kontakt: tel. 52 374-99-61, Jaroslaw.Gorecki@utp.edu.pl)

Redaktor Działowy Wydawnictw Uczelnianych UTP

dr inż. Krzysztof Pawłowski (kontakt: tel. 52 340-85-50, krzypaw@utp.edu.pl)

Kronikarz wydziałowy

dr inż. Małgorzata Sztubecka (kontakt: tel. 52 374-99-42 sztubecka@utp.edu.pl)