Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

dr hab. Anna Bochenek prof. uczelni (kontakt: tel. 52 340-85-22, Anna.Bochenek@utp.edu.pl)

dr inż. Małgorzata Sztubecka (kontakt: tel. 52 374-99-42 Malgorzata.Sztubecka@utp.edu.pl)

mgr inż. arch. Joanna Fiszer-Sozańska (kontakt: Joanna.Fiszer-Sozanska@utp.edu.pl)

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem

dr inż. Paula Szczepaniak (kontakt: tel. 52 340-81-05, Paula.Szczepaniak@utp.edu.pl)

Pełnomocnik Dziekana ds. wynalazczości

dr inż. Paula Szczepaniak (kontakt: tel. 52 340-81-05, Paula.Szczepaniak@utp.edu.pl)

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu USOS

dr inż. Łukasz Mrozik (kontakt: tel. 52 340-84-71, Lukasz.Mrozik@utp.edu.pl )

dr inż. Damian Iwanowicz (kontakt: tel. 52 340-84-47, Damian.Iwanowicz@utp.edu.pl)

Pełnomocnik Dziekana ds.  strony internetowej Wydziału

dr inż. Jarosław Gajewski (kontakt: tel. 52 340-84-71, Jaroslaw.Gajewski@utp.edu.pl)

Pełnomocnik Dziekana ds. umiędzynarodowienia oraz Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS+

dr inż. Jarosław Górecki (kontakt: tel. 52 374-99-61, Jaroslaw.Gorecki@utp.edu.pl)

Wydziałowy Koordynator ds. kształcenia na odległość

dr inż. Paweł Piekarski (kontakt: tel. 52 340-85-90, Pawel.Piekarski@utp.edu.pl)

Wydziałowy Koordynator w zakresie informatycznej i technicznej obsługi systemów wspierających uczenie się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

mgr inż. Damian Wiśniewski (kontakt: tel. 52 340-84-47, Damian.Wisniewski@utp.edu.pl)

Redaktor Działowy Wydawnictw Uczelnianych

dr inż. Jarosław Górecki (kontakt: tel. 52 374-99-61, Jaroslaw.Gorecki@utp.edu.pl)