Plan kampusu UTP

PLAN ZAJĘĆ
STUDIA NIESTACJONARNE

Uwagi:

  • zajęcia, które mają przypisaną salę (pok.) odbywać się będą w trybie bezpośrednim w budynkach UTP z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
  • zajęcia, które nie mają przypisanej sali odbywać się będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  • nauczanie zdalne na WBAiIŚ koordynują osoby do tego powołane – więcej informacji na stronie https://wbaiis.utp.edu.pl/nauczanie-zdalne-koordynatorzy-wydzialowi/
KierunekPlan zajęć
Budownictwo NPB-NP1
B-NP3
B-NP5
B-NP7
Budownictwo NDB-ND1
B-ND3
Inżynieria Środowiska NPIS-NP1
IS-NP3
Inżynieria Środowiska NDIS-ND1
IS-ND3

PLAN ZAJĘĆ
STUDIA STACJONARNE

Poniżej publikujemy plany zajęć z podziałem na miesiące.

Legenda:

A-SP3 2020-12 – architektura, studia pierwszego stopnia, semestr 3, miesiąc grudzień 2020 r.

B-SD2 2020-10 – budownictwo, studia drugiego stopnia, semestr 2, miesiąc październik 2020 r.

UWAGI:

  • Zajęcia z przedmiotu CHEMIA (B-SP1) będą odbywać się w Sali na ul. SEMINARYJNEJ (obciążenie sali)
  • Aktualne informacje są dostępne w systemie USOSweb https://usosweb.utp.edu.pl, w którym każdy student ma swoje indywidualne konto.
  • Ostatnia aktualizacja planu zajęć nastąpiła 02.10.2020 o godzinie 16:00 i dotyczy studentów wszystkich kierunków i wszystkich semestrów studiów stacjonarnych. Możliwe niezgodności widoczne w planie USOSweb mogą mieć miejsce z uwagi na opóźnioną migrację danych systemu.
Kierunek2020.102020.112020.122021.01-02
Architektura
A-SP
A-SP1_2020-10
A-SP3_2020-10
A-SP5_2020-10
A-SP7_2020-10
A-SP1_2020-11
A-SP3_2020-11
A-SP5_2020-11
A-SP7_2020-11
A-SP1_2020-12
A-SP3_2020-12
A-SP5_2020-12
A-SP7_2020-12
A-SP1_2021
A-SP3_2021
A-SP5_2021
A-SP7_2021
Architektura
A-SD
A-SD2_2020-10A-SD2_2020-11A-SD2_2020-12A-SD2_2021
Architektura Wnętrz
AW-SP
AW-SP1_2020-10
AW-SP5_2020-10
AW-SP1_2020-11
AW-SP5_2020-11
AW-SP1_2020-12
AW-SP5_2020-12
AW-SP1_2021
AW-SP5_2021
Architektura Wnętrz
AW-SD
AW-SD1_2020-10
AW-SD3_2020-10
AW-SD1_2020-11
AW-SD3_2020-11
AW-SD1_2020-12
AW-SD3_2020-12
AW-SD1_2021
AW-SD3_2021
Budownictwo
B-SP
B-SP1_2020-10
B-SP3_2020-10
B-SP5_2020-10
B-SP7_2020-10
B-SP1_2020-11
B-SP3_2020-11
B-SP5_2020-11
B-SP7_2020-11
B-SP1_2020-12
B-SP3_2020-12
B-SP5_2020-12
B-SP7_2020-12
B-SP1_2021
B-SP3_2021
B-SP5_2021
B-SP7_2021
Budownictwo
B-SD
B-SD2_2020-10B-SD2_2020-11B-SD2_2020-12B-SD2_2021
Geodezja i kartografia
GiK-SP
GIK-SP1_2020-10
GIK-SP3_2020-10
GIK-SP5_2020-10
GIK-SP1_2020-11
GIK-SP3_2020-11
GIK-SP5_2020-11
GIK-SP1_2020-12
GIK-SP3_2020-12
GIK-SP5_2020-12
GIK-SP1_2021
GIK-SP3_2021
GIK-SP5_2021
Inżynieria Środowiska
IŚ-SP
IS-SP1_2020-10
IS-SP5_2020-10
IS-SP7_2020-10
IS-SP1_2020-11
IS-SP5_2020-11
IS-SP7_2020-11
IS-SP1_2020-12
IS-SP5_2020-12
IS-SP7_2020-12
IS-SP1_2021
IS-SP5_2021
IS-SP7_2021