Plan kampusu UTP

PLAN ZAJĘĆ
STUDIA NIESTACJONARNE

Uwagi:

KierunekPlan zajęć
Budownictwo NPB-NP2
B-NP4
B-NP6
B-NP8
Budownictwo NDB-ND2
Inżynieria Środowiska NPIS-NP2
IS-NP4
Inżynieria Środowiska NDIS-ND2

PLAN ZAJĘĆ
STUDIA STACJONARNE

UWAGI:

KierunekPlan zajęć
Architektura
A-SP
A-SP2
A-SP4
A-SP6
Architektura
A-SD
A-SD1
A-SD3
Architektura Wnętrz
AW-SP
AW-SP2
AW-SP4
AW-SP6
Architektura Wnętrz
AW-SD
AW-SD2
AW-SD4
Budownictwo
B-SP
B-SP2
B-SP4
B-SP6
Budownictwo
B-SD
B-SD1
B-SD3
Geodezja i kartografia
GiK-SP
GIK-SP2
GIK-SP4
GIK-SP6
Inżynieria Środowiska
IŚ-SP
IS-SP2
IS-SP6
Inżynieria Środowiska
IŚ-SD
IS-SD1-ISIP
IS-SD1-KIOZE