Komunikat dla studentów kończących studia I stopnia w semestrze zimowym w r.a. 2020/2021

Szanowni Studenci,

zgodnie z terminarzem roku akademickiego 2020/2021 koniec zimowej sesji poprawkowej oraz ostatni dzień złożenia pracy dyplomowej to 18 stycznia 2021 r.

Wprowadzona zmiana (uzgodniona z URSS) ma na celu przyspieszenie rekrutacji na II stopień studiów w semestrze letnim oraz realizację pierwszego semestru studiów II stopnia w trybie 15 tygodniowym.

Szczegóły dostępne są:

  • zarządzenie nr Z.169.2019.2020 -> pobierz
  • załącznik nr 1 (terminarz) -> pobierz
  • załącznik nr 2 (kalendarz) -> pobierz

Mając powyższe na uwadze już dziś zachęcam Państwa do zaplanowania działań związanych z realizacją pracy dyplomowej.

Jednocześnie zapraszam do śledzenia komunikatów dotyczących rekrutacji na studia II stopnia na stronie internetowej Uniwersytetu, które będą udostępnione w pierwszej połowie listopada br.

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich UTP
Marcin Drechny

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH PRACĘ DYPLOMOWĄ

Szczegółowe zasady składania przez studentów prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD) dostępne są na stronie https://apd.utp.edu.pl

Po uzyskaniu wszystkich wpisów w systemie USOS, 7 dni przed planowaną obroną pracy dyplomowej należy złożyć:

  1. Wydrukowany dwustronnie i zbindowany egzemplarz pracy dyplomowej – wydruk z systemu APD musi posiadać numery kontrolne (krok 6)
  2. Wydrukowaną prezentację pracy, która będzie przedstawiana na obronie
  3. Oświadczenie o pracy dyplomowej  (Załącznik 1)
  4. Wniosek o wydanie dyplomu ukończenia studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i w latach następnych (Załącznik 2)
  5. Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 (Załącznik 3)
  6. Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie studiów (Załącznik 4
  7. Dowód opłaty za dyplom – opłatę należy dokonać na indywidualny nr konta znajdujący się w USOS (za 3 odpisy w języku polskim opłata wynosi 60zł zgodnie z rozporządzeniem MNiSW – stan na 05.05.2021r)

W przypadku prac wykonywanych zespołowo (2-osobowy zespół) każdy student składa osobny komplet dokumentów.

W celu uzyskania dokumentacji potwierdzającej ukończenie studiów (nie wcześniej niż 3 dni po obronie), należy posiadać rozliczoną obiegówkę, która znajduje się na stronie https://usosweb.utp.edu.pl (indywidualne konto studenta).

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY (studia 1. stopnia)

Kierunek studiówDo pobrania
architekturalista pytań – ARCH
architektura wnętrzlista pytań – ARCH WN
budownictwolista pytań – BUD
inżynieria środowiskalista pytań – INZ-SR