Poniżej można pobrać dokumenty dotyczące odbywania PRAKTYK STUDENCKICH w roku akademickim 2020/2021 przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Załącznik 1:

Załącznik 2:

Załącznik 3:

Załącznik 4:

Załącznik 5:

Załącznik 6: