2019

2018

  • MINIATURA 2 (NCN) – Architektura i medycyna. Badania dotyczące pruskich zakładów dla nerwowo i psychicznie chorych powstałych w XIX i na początku XX stulecia, w wybranych miejscowościach na terenie Niemiec.
  • LIFE-MAPPINGAIR/PL – Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2017

  • POIR.02.03.02-04-0017/17-004-01 „Izolacyjno-konstrukcyjne wielkoblokowe elementy ścienne oraz szkieletowa konstrukcja w izolacyjnych deskowaniach traconych przeznaczone do wznoszenia ścian niskoenergetycznych i pasywnych” – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2 Bony Na Innowacje dla MŚP
  • FWD/14/2017 – Fundusz Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • 38/WS/2017/PL08/FWDb – PROGRAM „KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” W RAMACH MF EOG I NMF 2009-2014 – Fundusz Współpracy Dwustronnej – Część „B” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2016

  • 5 DZP/RID-I-76 / 15 /NCBR/2016  Ochrona przed hałasem drogowym – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2015

  • Ekologiczne aspekty w budownictwie na przykładzie hałasu komunikacyjnego – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

2013

  • „Kujawsko-Pomorskie – Region Otwarty na Innowacje” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw

2009

  • WND-POIG.01.03.01-00-212/09, Tytuł projektu: Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn – POIG Unia Europejska