Informacje na temat Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) obowiązującego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Rozporządzenie Dziekana WBAiIŚ w sprawie ECTS

Wartość całkowitego długu punktowego ECTS dla każdego cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Wartość całkowitego długu punktowego ECTS dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2021/2022

Uchwały Senatu UTP w sprawie systemu ECTS na WBAiIŚ

Wartość długu punktowego podano w załącznikach:

Dodatkowe informacje na temat systemu ECTS

https://www.utp.edu.pl/pl/student/studia-i-stopnia/organizacja-dydaktyki/system-ects