Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport

 1. dr hab. inż. Dariusz Bajno, profesor uczelni
 2. dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, profesor uczelni
 3. dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, profesor uczelni
 4. dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, profesor uczelni
 5. dr hab. inż. Olesia Maksymovych, profesor uczelni
 6. dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, profesor uczelni
 7. dr hab. inż. Maria Wesołowska, profesor uczelni
 8. dr inż. Adam Bujarkiewicz
 9. dr inż. Jacek Chmielewski
 10. dr inż. Aleksandra Gorączko
 11. dr inż. Jarosław Górecki
 12. dr inż. Tomasz Janiak
 13. dr inż. Anna Kaczmarek
 14. dr inż. Magdalena Lachowicz
 15. dr inż. Magdalena Nakielska
 16. dr inż. Krzysztof Napieraj
 17. dr inż. Krzysztof Pawłowski, profesor uczelni
 18. dr Marek Ramczyk
 19. dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka
 20. dr inż. Kinga Szopińska
 21. dr inż. Małgorzata Sztubecka
 22. dr inż. Jacek Sztubecki
 23. dr inż. Szymon Topoliński