Rada Dyscypliny Naukowej Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

 • dr hab. Katarzyna Tretyn-Zečević – przewodnicząca Rady naukowej
 • prof. dr hab. Remigiusz Grochal
 • prof. dr hab. Aleksandra Simińska
 • dr hab. Anna Bochenek, prof. UTP
 • dr hab. Anna Frąckiewicz
 • dr Urszula Czarnowska
 • dr Barbara Linowiecka
 • dr Agnieszka Mierzwa
 • dr Magdalena Rucińska
 • dr Piotr Tołoczko
 • mgr Aleksandra Czajka
 • mgr Sara Gackowska
 • mgr Mikołaj Lubczyński
 • mgr Ariel Śliwiński
 • mgr Agnieszka Walther
 • mgr Julia Wleklińska

oraz pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej:

 • dr hab. Małgorzata Andrzejewska
 • dr hab. Romuald Fajtanowski
 • dr Marcin Jędrzak
 • dr Ewa Raczyńska-Mąkowska
 • dr Monika Rak
 • mgr Piotr Grygorkiewicz
 • mgr Joanna Sichel
 • mgr Anita Szymankiewicz