Rada Dyscypliny Naukowej Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Pracownicy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

 1. prof. dr hab. Aleksandra Simińska
 2. dr hab. Anna Bochenek, profesor uczelni
 3. dr hab. Anna Frąckowicz
 4. dr hab. Katarzyna Tretyn-Zećević, profesor uczelni
 5. dr Urszula Czarnowska
 6. dr Barbara Linowiecka
 7. dr Piotr Tołoczko
 8. dr Agnieszka Mierzwa
 9. dr Magdalena Rucińska
 10. dr Ewa Urbańska

pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej:

 1. dr hab. Małgorzata Andrzejewska, profesor uczelni
 2. dr hab. Romuald Fajtanowski, profesor uczelni
 3. dr Piotr Grygorkiewicz
 4. dr Marcin Jędrzak
 5. dr Ewa Raczyńska-Mąkowska
 6. dr Monika Rak
 7. dr Szymon Saliński
 8. dr Desy Teija Gumilar