Rada Programowa kierunku Architektura

 • dr inż. arch. Małgorzata Kaus – przewodnicząca
 • dr inż. Paula Szczepaniak
 • dr inż. arch. Aleksander Furmanek
 • dr inż. arch. Robert Łucka
 • dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. uczelni
 • inż. arch. Wiktoria Ceglarska
 • mgr inż. arch. Piotr Sobociński

Rada Programowa kierunku Architektura wnętrz

 • prof. dr hab. Remigiusz Grochal – przewodniczący
 • dr Agnieszka Mierzwa
 • dr Piotr Tołoczko
 • dr hab. Katarzyna Tretyn-Zecević, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Aleksandra Simińska
 • Izabela Haza
 • Bogusław Mierzwiak

Rada Programowa kierunku Budownictwo

 • dr inż. Anna Kaczmarek – przewodnicząca
 • dr inż. Jarosław Górecki
 • dr inż. Tomasz Janiak
 • dr inż. Ryszard Okoński
 • dr inż. Rafał Tews
 • Marta Szóstakowska
 • inż. Jerzy Janicki

Rada Programowa kierunku Geodezja i kartografia

 • dr inż. Jacek Sztubecki – przewodniczący
 • dr inż. Adam Bujarkiewicz
 • dr inż. Grzegorz Bebyn
 • dr inż. Marcin Malinowski
 • Robert Mirus
 • mgr inż. Danuta Kosieniak

Rada Programowa kierunku Inżynieria Środowiska

 • prof. dr hab. inż. Janusz Bujak – przewodniczący
 • dr inż. Magdalena Nakielska
 • dr inż. Rafał Pasela
 • dr inż. Kinga Szopińska
 • dr inż. Mariusz Kryża
 • Michał Rybka
 • mgr inż. Piotr Siekierkowski