Rada Programowa kierunku Architektura

 • dr inż. arch. Małgorzata Kaus – przewodnicząca
 • dr Daria Bręczewska-Kulesza – sekretarz
 • dr inż. arch. Aleksander Furmanek
 • dr inż. arch. Robert Łucka
 • dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. uczelni
 • Katarzyna Januszewska
 • mgr inż. arch. Adam Popielewski

Rada Programowa kierunku Architektura wnętrz

 • prof. dr hab. Remigiusz Grochal – przewodniczący
 • dr Agnieszka Mierzwa
 • dr Piotr Tołoczko
 • dr Katarzyna Tretyn-Zecević
 • dr hab. Edward Saliński, prof. uczelni
 • Izabela Haza
 • mgr Anna Zielińska

Rada Programowa kierunku Budownictwo

 • dr inż. Tomasz Janiak – przewodniczący
 • dr inż. Grzegorz Bebyn
 • dr inż. Jarosław Górecki
 • dr inż. Rafał Tews – sekretarz
 • dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. uczelni
 • Marta Szóstakowska
 • mgr inż. Marek Żółtowski

Rada Programowa kierunku Geodezja i kartografia

 • dr inż. Jacek Sztubecki – przewodniczący
 • dr inż. Adam Bujarkiewicz  – sekretarz
 • dr inż. Jacek Chmielwewski
 • dr inż. Marcin Malinowski
 • Robert Mirus
 • mgr Danuta Kosieniak

Rada Programowa kierunku Inżynieria Środowiska

 • dr inż. Rafał Pasela – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Janusz Bujak
 • dr inż. Magdalena Nakielska
 • dr inż. Kinga Szopińska
 • dr inż. Małgorzata Sztubecka – sekretarz
 • Jacek Działdowski
 • mgr inż. Edward Smentek