2012-2020

Dnia 15.03.2013 Rada Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia STRATEGII rozwoju Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na lata 2012-2020.

Załącznik – Strategia WBAIS 2012-2020