Terminarz zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych WBAiIŚ UTP w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 dla kierunków:

  • inżynieria środowiska (studia pierwszego stopnia)
  • budownictwo (studia pierwszego stopnia)
  • inżynieria środowiska (studia drugiego stopnia)
  • budownictwo (studia drugiego stopnia)
Lp.Termin zjazdu
1.28, 29 lutego, 1 marca 2020 r.
2.13, 14, 15 marca 2020 r.
3.27, 28, 29 marca 2020 r.
4.17, 18, 19 kwietnia 2020 r.
5.24, 25, 26 kwietnia 2020 r.
6.8, 9, 10 maja 2020 r.
7.22, 23, 24 maja 2020 r.
8.19, 20, 21 czerwca 2020 r.