Uchwały i zarządzenia związane z Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK)

 1. Uchwała Senatu w sprawie: doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UTP
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie: ustalenia składu osobowego Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 3. Zarządzenie Rektora w sprawie: wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UTP
 4. Zarządzenie Rektora w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 5. Zarządzenie Rektora w sprawie: powołania Zespołu Ewaluacyjnego Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 6. Zarządzenie Rektora w sprawie: przygotowania raportu samooceny wydziału z działań podjętych w celu zapewnienia i doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

ANKIETYZACJA ABSOLWENTÓW

Synteza anonimowej ankiety absolwenta Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Kierunek: BUDOWNICTWO

 1. budownictwo_zima_2013_2014
 2. budownictwo_zima_2012_2013
 3. budownictwo_lato_2012_2013

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 1. inżynieria środowiska_zima_2013_2014
 2. inżynieria środowiska_zima_2012_2013
 3. inżynieria środowiska_lato_2012_2013

Raport – Monitorowanie losów zawodowych absolwentów 2013/2014

ANKIETYZACJA PRACODAWCÓW

Synteza ankiety pracodawcy

EWALUACJA ZAJĘĆ

Rok akademicki 2013/2014 – semestr letni

Rok akademicki 2013/2014 – semestr zimowy

Rok akademicki 2012/2013 – semestr letni

EWALUACJA PRACY DZIEKANATU

Synteza ankiet studentów oceniających pracę dziekanatów w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym