Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • dr Marek Ramczyk – przewodniczący
  mail: marek.ramczyk@utp.edu.pl ; tel.: 52 340-82-61
 • dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. uczelni – prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
  mail: wbaiis.prodziekan@utp.edu.pl ; tel.: 52 340-85-11
 • dr inż. Kinga Szopińska – sekretarz
 • dr inż. Grzegorz Bebyn
 • dr inż. Anna Kaczmarek
 • dr inż. arch. Małgorzata Kaus
 • prof. dr hab. Remigiusz Grochal
 • dr inż. Jacek Sztubecki
 • prof. dr hab. inż. Janusz Bujak
 • dr inż. Mariusz Kryża
 • dr inż. Maria Olejniczak
 • dr Alina Lipowicz-Budzyńska
 • dr Piotr Tołoczko
 • dr inż. Łukasz Mrozik
 • mgr inż. Agnieszka Brak
 • Martyna Podgórska – przedstawiciel studentów, budownictwo
 • inż. Jerzy Janicki – „Budownictwo” – interesariusz zewnętrzny
 • mgr inż. Piotr Siekierkowski – „Inżynieria środowiska” – interesariusz zewnętrzny
 • mgr inż. arch. Piotr Sobociński – „Architektura” – interesariusz zewnętrzny
 • Bogusław Mierzwiak – „Architektura wnętrz” – interesariusz zewnętrzny
 • mgr inż. Robert Cieszyński – „Geodezja i kartografia” – interesariusz zewnętrzny

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

 • dr inż. Kinga Szopińska – przewodnicząca
  mail: kinga.szopinska@utp.edu.pl ; tel.: 52 340-81-09
 • mgr inż. Agata Bukaluk – wydziałowy koordynator ds. mediów społecznościowych
  mail: agata.bukaluk@utp.edu.pl ; tel.: 52 340-87-31
 • dr inż. Jarosław Gajewski – wydziałowy koordynator ds. strony internetowej
  mail: jaroslaw.gajewski@utp.edu.pl ; tel.: 52 340-84-71
 • dr inż. Adam Bujarkiewicz
 • dr inż. Anna Kaczmarek
 • dr Agnieszka Mierzwa
 • dr inż. Magdalena Nakielska
 • dr inż. Paweł Piekarski
 • mgr inż. Agnieszka Augstyńska
 • mgr inż. arch. Zuzanna Małkowska
 • mgr inż. Magdalena Sosnowska
 • mgr inż. Izabela Kasprzyk