logo WBAIS UTP

Zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

  1. Zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego dla studentów II roku w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 odbywać się będą w formie hybrydowej zgodnie z zarządzeniem nr. Z.11.2020.2021.
  2. Grupy dydaktyczne zostały utworzone na podstawie list otrzymanych z dziekanatu.
  3. Prowadzący poinformują  e-mailowo (z domena @utp.edu.pl ) studentów o przydziale do poszczególnych grup.
  4. Plan zajęć jest umieszczony na stronie SWFiS.
  5. Grupy specjalizacji sportowych w ramach Klubu Uczelnianego AZS UTP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 będą realizowane w systemie bezpośrednim  – ćwiczeniowym. 
  6. Zapraszamy wszystkich studentów szczególnie I roku do udziału w grupach specjalizacji sportowych ( sekcje sportowe AZS). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt e-mailowy: kuazsutp@utp.edu.pl
    (imię nazwisko, dyscyplina, telefon) lub telefonicznie 52 3749318.